Arbejdet med sygesikringsklienter er omfattet af en række regler og retningslinjer, som er fastsat i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Dansk Psykolog Forening.

Den nuværende praksisoverenskomst gælder i perioden 1. juli 2016 – 1. juli 2019. Du finder den i boksen til højre. Her finder du også fortolkningsbidragene vedrørende overenskomsten. Disse omfatter Landssamarbejdsudvalgets opfattelse af en række forskellige spørgsmål.

Moderniseringsudvalget

I de 20 år, overenskomsten har eksisteret, har den udviklet sig med den ene knopskydning af henvisningsårsager og krav til yderne efter det andet.
Derfor blev der efter aftalen om praksisoverenskomst i 2011 nedsat et moderniseringsudvalg med det formål at modernisere overenskomsten.

Læs mere om modernisering af praksisoverenskomsten under Visioner for ny psykologordning (pdf).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge