Du har som ydernummerpsykolog pligt til at arbejde efter de vilkår, der er fastsat i overenskomsten. Med den nye overenskomst er der tilføjet bestemmelser om sundhedsforsikringer og samtykke.

Sundhedsforsikringer

Det er vigtigt, at dine klienter, som har fået henvisning til psykologhjælp, er bekendt med de rettigheder, som indgår, jf. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (”Bekendtgørelsen”).

Klienter, som får henvisning til psykologhjælp, får indtil 12 konsultationer med tilskud pr. behandlingsforløb. Klienter med henvisning for let til moderat depression og let til moderat angst (herunder let til moderat OCD) kan efter genhenvisning få tilskud for indtil 12 konsultationer yderligere.

Det er derfor vigtigt, at du som psykolog informerer dine klienter om at der ydes psykologbehandling indtil 12 konsultationer med tilskud, også i de tilfælde hvor din klients forsikringsselskab dækker egenbetalingsandelen.
I overenskomsten er det derfor præciseret, at du som psykolog skal orientere dine klienter om det antal konsultationer, som en henvisning giver mulighed for i et forløb. Du er ligeledes særligt ansvarlig for at sikre, at behandlingsforløbet og antallet af konsultationer afholdes i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelsen.

Samtykke

Der er i den nye overenskomst indført krav om, at såfremt du som ydernummerpsykolog udveksler klientinformation med klientens egen læge eller andre relevante tredjeparter, skal du sikre at have indhentet samtykke direkte fra klienten.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge