Vederlagsfri behandling til unge

Fra 1. oktober 2019 vil unge, der er mellem 18 og 21 år som har en henvisning på psykologbehandling af angst eller depression, få dækket hele honoraret af regionen. Der er tale om en forsøgsordning, som løber til og med 31. december 2021.

Forsøgsordningen for de 18-20-årige blev først lavet som en tillægsaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening. Selve tillægsaftalen og vejledning til denne finder du i boksen til højre. Derefter er ordningen udvidet til 21-årige med ikrafttrædelsen af Praksisoverenskomsten pr. 1. oktober 2019.

Baggrunden for aftalen er et satspuljeforlig mellem folketingets partier om at sikre 18-21-årige med angst og depression gratis psykologbehandling.

Der skal gøres opmærksom på, at hvis en person på 21 år henvises og dermed har ret til vederlagsfri behandling, så er det fortsat vederlagsfrit selvom personen fylder 22 år undervejs i behandlingsforløbet. Hvis personen efter vederlagsfri behandling er blevet 22 år og får en genhenvisning til yderligere 12 konsultationer, så er det også vederlagsfrit.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge