Vederlagsfri behandling til unge (22-24 år)

Vi har indgået en midlertidig aftale med vores forhandlingspart, Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om vederlagsfri behandling af de 22-24-årige med let til moderat angst eller depression. Aftalen løber indtil årets udgang, hvor den nuværende aftale om vederlagsfri behandling af de 18-21-årige planmæssigt udløber, jf. nedenstående. Vi er enige med RLTN om at vi, i god tid inden årets udløb, genoptager forhandlingerne om en samlet løsning for vederlagsfri behandling af de 18-24-årige med henblik på at indgå en samlet aftale om fortsat vederlagsfri behandling fra 2022.

Den midlertidige aftale sikrer i første omgang adgang til vederlagsfri behandling for de 22-24-årige indtil aftalens udløb den 31. december 2021. I denne periode vil de 22-24-årige have samme vilkår som de øvrige 18-21-årige på den vederlagsfri ordning, jf. nedenstående. Det vil sige, at udgifterne til vederlagsfri behandling af de 18-24-årige holdes udenfor den eksisterende ramme til henvisningsårsag 10-11, angst og depression samt at vederlagsfri behandling ikke er omfattet af omsætningsgrænsen.

Der skal gøres opmærksom på, at hvis en person på 24 år henvises og dermed har ret til vederlagsfri behandling, så er det fortsat vederlagsfrit selvom personen fylder 25 år undervejs i behandlingsforløbet. Hvis personen efter vederlagsfri behandling er blevet 25 år og får en genhenvisning til yderligere 12 konsultationer, så er det også vederlagsfrit.

Den vederlagsfri behandling de unge mellem 22-24 år med let til moderat angst eller depression følger de samme ydelseskoder som de øvrige vederlagsfri unge i aldersgruppen 18-21 år. Du kan se de eksisterende honorarer og ydelseskoder her.

Som det også gælder for de 18-21-årige på den vederlagsfri ordning er det aftalt, at du som psykolog kan opkræve gebyr ved udeblivelse, dvs. hvis klienten ikke har meldt afbud senest kl. 16 dagen før konsultationen. I dette tilfælde kan du pålægge klienten at betale et gebyr svarende til egenbetalingen for en almindelig konsultation. Det er en forudsætning herfor, at klienten forudgående, og senest ved tidsbestilling, er blevet gjort opmærksom på dette.

Vederlagsfri behandling til unge (18-21 år)

Fra 1. oktober 2019 vil unge, der er mellem 18 og 21 år som har en henvisning på psykologbehandling af angst eller depression, få dækket hele honoraret af regionen. Der er tale om en forsøgsordning, som løber til og med 31. december 2021.

Forsøgsordningen for de 18-20-årige blev først lavet som en tillægsaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening. Selve tillægsaftalen og vejledning til denne finder du i boksen til højre. Derefter er ordningen udvidet til 21-årige med ikrafttrædelsen af Praksisoverenskomsten pr. 1. oktober 2019.

Baggrunden for aftalen er et satspuljeforlig mellem folketingets partier om at sikre 18-21-årige med angst og depression gratis psykologbehandling.

Der skal gøres opmærksom på, at hvis en person på 21 år henvises og dermed har ret til vederlagsfri behandling, så er det fortsat vederlagsfrit selvom personen fylder 22 år undervejs i behandlingsforløbet. Hvis personen efter vederlagsfri behandling er blevet 22 år og får en genhenvisning til yderligere 12 konsultationer, så er det også vederlagsfrit.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge