Vederlagsfri behandling til unge

Fra 1. juli 2018 vil unge, der er mellem 18 og 20 år og har en henvisning på psykologbehandling af angst eller depression, få dækket hele honoraret af regionen. Der er tale om en forsøgsordning, som løber til og med 31. december 2021.

Forsøgsordningen er lavet som en tillægsaftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening. Selve tillægsaftalen og vejledning til denne finder du i boksen til højre.

Baggrunden for aftalen er et satspuljeforlig mellem folketingets partier om at sikre 18-20 årige med angst og depression gratis psykologbehandling.

Der skal gøres opmærksom på, at hvis en person på 20 år henvises og dermed har ret til vederlagsfri behandling, så er det fortsat vederlagsfrit selvom personen fylder 21 år undervejs i behandlingsforløbet. Hvis personen er blevet 21 år og får en genhenvisning til yderligere 12 timer, så er det også vederlagsfrit.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge