Hvis du som psykolog bliver frataget eller selv frasiger dig din autorisation, er det ikke muligt for dig at virke under overenskomsten, idet du skal være autoriseret for at oppebære et ydernummer.

Ligeledes kan du med de nye vandelsbestemmelser blive frataget dit ydernummer, såfremt du bliver dømt for alvorlige strafbare forhold, som anses for at være af væsentlig betydning for dit virke under overenskomsten. Det kan f.eks. være forhold, som kan give anledning til bekymring for tillidsforholdet til dig som psykolog, eller dom med virksomhedsindskrænkning.

Det skal være trygt for en klient at modtage psykologhjælp, og det er derfor vigtigt, at overenskomsten giver handlemuligheder, når en myndighed til parterne har indberettet ændringer i autorisation eller oplyst om strafbare forhold, som anses for at være af væsentlig betydning for psykologens virke.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge