Reform på skilsmisseområdet

 I

Børne- og socialminister Mai Mercado præsenterede før påske den kommende struktur på det familieretlige område. Reformen forventes fremsat i endelig form til efteråret. Eva Secher Mathiasen roser udspillet for at tage børnenes parti.

Mai Mercado præsenterede i dagene op til påske den kommende struktur på det familieretlige område. Der er tale om et bredt forlig, som alle Folketingets partier står bag, og den endelige lovtekst vil blive fremsat til efteråret. Ændringerne træder i kraft den 1. april 2019.

Reformen har været undervejs gennem længere tid og lægger op til øget fokus på børnesagkyndige undersøgelser og sagkyndige erklæringer. Dansk Psykolog Forening har undervejs i forløbet pointeret vigtigheden af at holde fokus på børnenes og familiens samlede proces i forbindelse med en skilsmisse, både før, under og efter en eventuel afgørelse træffes om samvær mv.

– Populært sagt er der brug for et system, der præges af mindre jura og mere fokus på, at børnene og familierne kommer ordentligt igennem skilsmissen. Børnenes behov skal stå først og forældres rettigheder må komme i anden række, siger formand for Dansk Psykolog Forening, Eva Secher Mathiasen, i forbindelse med udspillet.

– Politikerne skal derfor roses for i højere grad at tage børnenes parti. Nu ser vi frem mod den lovgivningsproces, der følger af udspillet, inden det forventes at træde i kraft næste forår, siger hun.

Udspillet kort

Formand for Det Psykologfaglige Selskab for børnesagkyndige under Dansk Psykolog Forening, Michael Kaster, har i forbindelse med reformudspillet “ridset” banen op for de kommende ændringer med den viden vi har nu:

  • Statsforvaltningens familieretlige afdelinger nedlægges og erstattes af Familieretshuset, indeholdende Børneenheden. Der oprettes en Familieret under hver byret.
  • Alle skilsmisser, hvor der er hjemmeboende børn involveret, skal gennem Familieretshuset. Familieretshuset screener familierne og placerer dem på rødt, gult eller grønt spor.
  • De grønne (de ukomplicerede) afsluttes i Familieretshuset. De gule (de konfliktfyldte) forsøges afsluttet i Familieretshuset. Der tilbydes forskellige former for hjælp til familien og til børnene. Nogle af de vanskeligste gule sager, som ikke kan afgøres i Familieretshuset, sendes til Familieretten. De røde (højkonfliktsagerne) videresendes til Familieretten efter screening.

Ny vejledning for Familieretten

Som det fremgår af en ny vejledning for domstolene, kan Familieretten benytte sig af fire forskellige modeller. Alle modellerne kendes i dag, men ikke alle benyttes ved alle retter. Se ny vejledning her.

  1. En væsentlig ændring er, at Familieretten i den nye model skal afgøre de svære samværssager – og ikke blot forældremyndighedssager og bopælssager som i dag. Familieretten vil således kunne tilbyde enhedsløsninger i de røde og i de vanskeligste gule sager, ligesom Familieretshuset vil kunne tilbyde det for de gule (og grønne) sager.
  2. En anden væsentlig ændring er, at tvangsfuldbyrdelsessagerne flyttes fra fogedretterne og over i Familieretten. Ændringen er, som vi forstår den, alt overvejende strukturel, dvs. de samme muligheder for tvangsfuldbyrdelse, som findes i dag, vil også findes efter 1. april 2019.
  3. En tredje væsentlig ændring er, at en kommune i sjældne tilfælde kan starte en sag i Familieretshuset, hvis den er bekymret for et barns trivsel og udvikling, grundet familieretlige forhold.
  4. For flere detaljer om den kommende struktur henvises til Børne- og Socialministeriets to tekster, som blev udsendt i går. Bemærk, at der fortsat er mange detaljer om det nye system, der ikke er kendt. For en grafisk model af det nye system henvises til Børne- og Socialministeriets hjemmeside her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge