DP refunderer udgifter til transport:

I forbindelse med din deltagelse i ACs og DPs TR-kurser har vi mulighed for at dække dine transportomkostninger med billigste offentlige transportmiddel. Dette sker ved, at du indsender DPs transportrefusionsblanket, som du finder her på siden, sammen med kopi af købte tog-/busbilletter.

Hvis kursussted ligger afsides uden for tog-/busnet, og offentlig transport derfor ikke er muligt, kan vi undtagelsesvis refundere samkørsel i taxa mellem nærmeste station og kursussted.

Kursister fra Region Nordjylland med kommuner samt Bornholm kan benytte fly ved kursusdeltagelse i hovedstadsområdet.

Vi har desværre ikke længere mulighed for at refundere transport i egen bil.

 

DP tilbyder hotelovernatning i særlige tilfælde:

DPs forhandlingsgruppe køber et antal pladser til TR på foreningens meritgivende kurser på specialistuddannelsen. Disse er ikke internatkurser og vi kan derfor tilbyde overnatning på hotel ml. kursusdagene, når bopæl ligger i så lang afstand fra kursussted, at dette ikke kan nås mellem kursusdagene. I så fald beder vi om, at du booker standard enkeltværelse fortrinsvis på de hoteller, som DP har aftale med eller alternativt på hotel med samme prisniveau.
I forbindelse hermed kan vi tillige tilbyde køb af aftensmad på cafépris-niveau.

På denne side finder du liste over DPs hotelaftaler (se afsnit under ”aftaler med hoteller”).

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge