Regeringen undersøger mulighed for sundhedsfaglig autorisation af psykologer

Publiceret 19.12.2019 Af Anne Randby Toft

Sundheds- og Ældreministeriet og Social- og Indenrigsministeriet igangsætter nu et arbejde, der skal afdække muligheden for evt. at indføre en sundhedsfaglig autorisation af psykologer, så de er underlagt samme krav om autorisation som f.eks. læger og sygeplejersker.

Regeringens nye initiativ har bl.a. det formål at løse den udfordring, at der i dag er huller i det offentlige tilsyn, som betyder, at ikke-autoriserede psykologer i dag står uden for det offentlige tilsyn.

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, glæder sig over regeringens udmelding, selvom den sker på en trist og tragisk baggrund:

– Som forening skal vi glæde os over, at man politisk tager fat på at løse opgaven med at forbedre tilsynet med psykologer. De allerfleste af os psykologer arbejder fagligt, etisk og samvittighedsfuldt med klienter og patienter. Vi har alle en interesse i, at det er trygt at gå til psykolog, siger hun.

Dansk Psykolog Forening har igennem længere tid arbejdet politisk for at forbedre tilsynet, ligesom medlemmerne på generalforsamlingen i 2018 besluttede, at foreningen skal arbejde for, at det offentlige tilsyn omfatter alle psykologer.

Eva Secher Mathiasen understreger dog, at det ikke bliver uden udfordringer, og det rummer stor kompleksitet at ændre det nuværende:

– Psykologstanden er mangfoldig, og vi er spredt over mange fag- og arbejdsområder. Derfor er der i skrivende stund også mange ubesvarede spørgsmål, og vi kender kun en skitse til en proces. Vi er allerede nu og i tiden fremover i tæt dialog med ministerierne. Der skal ingen tvivl være om, at vi arbejder for en løsning der fungerer for en mangfoldig praksis, siger Eva Secher Mathiasen.

Undersøgelsen, som ministerierne nu sætter i gang, skal udarbejdes af Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommissoriet skal være færdigt i februar og selve undersøgelsen er planlagt til at være færdig ved udgangen af 2020.