Region H. øger behandlingen af psykiske lidelser

 I

Regionsrådet i Region Hovedstaden investerer et tocifret million beløb i behandling af lettere psykiske lidelser. Arbejdspladserne går især til psykologer. Psykologernes formand efterlyser flere penge til behandling hos praktiserende psykologer.

BEHANDLING

Af Henning Due

Op mod 30 nye, faste psykologstillinger bliver slået op i en nær fremtid i Region Hovedstadens Psykiatri. Det er det foreløbige resultat af regionsrådet i Region Hovedstadens beslutning om at tilføre området en større pengeindsprøjtning.

Regionsrådet har på 2015-budgettet afsat 20 millioner kroner til såkaldt ”varige kapacitetsudvidelser” af behandlingstilbud til ikke-psykotiske lidelser, og den opgave skal først og fremmest løftes af psykologer, lyder meldingen fra Region Hovedstadens Psykiatri til Psykolog Nyt.

Den politiske beslutning blev truffet før nytår i Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, og pengene skal bruges på det, som formand for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden, Karsten Skawbo-Jensen (K), kalder ”et historisk efterslæb”.

– Traditionelt har psykiatrien fokuseret på de tungeste patienter, men vi har fået øje for, at en stor gruppe borgere går rundt med psykiske problemer uden at være psykotiske. Det er mennesker, der har svært ved at fungere i hverdagen med nedsat funktionsduelighed og problemer med at gennemføre uddannelse eller blive i arbejde. De skal selvfølgelig også have den hjælp, de har brug for.

Ventetiden til første behandling i voksenpsykiatrien ligger i dag på 7,2 uger i regionen, og de ekstra penge skal ifølge Karsten Skawbo-Jensen sættes ind der, hvor der er de største flaskehalse.

15 millioner kroner skal ifølge regionens budget for 2015 primært bruges på at udbygge de psykoterapeutiske ambulatorier. Det bliver især behandlingen af patienter med angst og personlighedsforstyrrelser, som opprioriteres. Også de eksisterende regionale tilbud til traumatiserede flygtninge får en saltvandsindsprøjtning på 3,2 millioner kr., og endelig får Sexologisk Klinik et ekstra tilskud på 1,2 millioner kr.

Økonomichef Sven Knudsen oplyser, at andre patientgrupper også dækkes af den udvidede behandling.

– Vi har planer om at bruge en del af pengene på at øge behandlingskapaciteten for voksne med autisme, patienter med debuterende bipolar lidelse og patienter med OCD.

Pengene er ikke øremærket, og der er mulighed for omstille efter behov, forklarer Sven Knudsen.

Han tør ikke sætte præcist tal på, hvor mange ekstra faste arbejdspladser de 20 millioner kroner resulterer, men vurderingen lyder foreløbigt på mellem 20 og 30 nye stillinger, hvoraf en stor del forventes at være psykologer.

– Det skyldes, at det både rent sundsfagligt er oplagt, men også fordi der er en generel mangel på speciallæger, siger Sven Knudsen.

Beslutningen om flere psykologer på ambulatoriegangene flugter med Regionsrådets mål for psykiatrien.

– Det er vores ønske, at der skabes en mere moderne og helhedsorienteret psykiatri, hvor medicin og psykiatere fylder lidt mindre. Vi ser gerne, at psykiatrien i højere grad bliver sammensat af en bred, faglig gruppe behandlere, herunder flere psykologer, siger Karsten Skawbo-Jensen.

Hos Dansk Psykolog Forening kvitterer formand Eva Secher Mathiasen for de nye psykologjob.

– Behovet er stort, og det er positivt, at der lægges op til en moderne løsning, da forskningen viser, at psykologbehandling er den mest effektive behandling overfor flere ikke-psykotiske lidelser. Desuden virker psykologsamtaler forebyggende og reducerer forekomsten af tilbagefald, siger Eva Secher Mathiasen.

Hun undrer sig dog over, at regionsrådet har fundet penge til mere angstbehandling i psykiatrien, når udmeldingen fra satspuljepartierne i Folketinget samtidig lyder, at der ikke kan findes flere penge til behandling af samme lidelser hos privatpraktiserende psykologer.

– De privatpraktiserende psykologer er specialister i behandlingen af let og moderat angst og depression, og mange patienter foretrækker denne model, fordi de oplever, at behandlingen er mindre stigmatiserende end i hospitalsregi. Desuden er denne løsning ofte en langt billigere end behandling i den regionale psykiatri, siger Eva Secher Mathiasen.

hed@dp.dk

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge