Rekordmange psykologer uddannet i 2016

 I

Fremdriftsreformen har i 2016 skabt en ketchupeffekt med det højeste antal nyuddannede kandidater nogensinde. Det har sat tydelige spor i ledighedsstatistikken.

Fremdriftsreformen på universiteterne kulminerede i 2016, og det har skabt en såkaldt ketchupeffekt med i alt 752 færdiguddannede kandidater fra de fire universiteter. 2014 bød på 543 kandidater og 2015 på 629 kandidater. Der har dermed været en stigning på 35 procent siden 2014 og 20 procent siden 2015.

Hvis man ser på det antal studerende, der optages på studiet og sammenholder det med de seneste års gennemførelsesprocent, så vil en ”normalårgang” udgøre 580 kandidater. De seneste års gennemførelsesprocent ligger på henholdsvis 83 procent på bachelordelen og 93 procent på kandidatdelen.

Psykologerne er dermed ramt af samme periodiske mætning af nyuddannede kandidater på arbejdsmarkedet som også andre akademikergrupper, ifølge organisationen Akademikerne, oplever det på grund af fremdriftsreformen.

Mætning af arbejdsmarkedet
De nye kandidater sætter meget tydelige spor i ledighedsstatistikken fra december 2016. Her fremgår det, at nyuddannede psykologer, der dimitterede i juni, juli og august, har en ledighedsprocent på 53,3, mens ledighedsprocenten for nyuddannede psykologer, der dimitterede i september, oktober og november, har en ledighedsprocent på 21,5. Det har dermed været en fordel ikke at aflevere specialet op til sommeren 2016 men i stedet vente med at aflevere specialet til efteråret.

Den øgede produktion af kandidater har medført en konkret stigning i ledigheden i forholdt til 2015 for 103 psykologer, og selv om der har været en vækst i antallet af psykologjob, som har afbødet lidt af overmætningen af kandidater, så har væksten ikke været helt stor nok til at opsluge hele fremdriftsreformen. 752 nye psykologer er blevet uddannet i 2016. Og mens 314 psykologer har forladt arbejdsmarkedet, er 335 psykologer mere kommet i arbejde. Det betyder, at i alt 438 psykologer lige nu er ledige.

Det samlede antal erhvervsaktive psykologer er nu øget fra 8.432 til 8.870 psykologer fra 2015 til 2016 og beskæftigelsen er øget fra 8.181 til 8.516.

Ledigheden falder i 2017
2017 giver ikke samme antal kandidater fra universiteterne, da overproduktionen i 2017 skyldes forsinkede studerende fra tidligere år, som nu er kommet igennem studiet. Vurderingen er lige nu, at der kan forventes en kandidatproduktion på 600 nye psykologer.

Samtidig tyder de første måneder af 2017 på, at der ved årets slutning vil være en nettotilgang på 300 nye psykologer, når vi trækker dem fra der går på pension. Da der samtidig er forventning om, at der vil komme flere job – i alt 350 nye stillinger – er prognosen, at der dermed vil komme et fald i ledigheden i 2017. Der vil fortsat være ledighed, men mindre ved udgangen af 2017 end ved udgangen af 2016.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge