Evidensbaseret psykologisk praksis

 I

Principerklæring om evidensbaseret psykologisk praksis

Dansk Psykolog Forening har udarbejdet en principerklæring om evidensbaseret psykologisk praksis. Formålet er at forbedre den psykiske sundhed i befolkningen ved at fremme psykologisk praksis af høj kvalitet.

Principerklæringen tager udgangspunkt i den erklæring, som er blevet godkendt af American Psychological Association (APA) i august 2005, og hviler i høj grad på det omfattende baggrundsarbejde for APA’s erklæring.

Principerklæringen bygger på psykologers anvendelse af empirisk underbyggede metoder i det psykologiske arbejde, men indeholder ikke nogen favorisering af bestemte metoder eller paradigmer. Den indeholder heller ikke nogen hensigt om at bremse for videreudvikling af nye metoder eller begrænse brugen af utilstrækkeligt udforskede metoder. En fortsat diskussion af vidensgrundlaget for beslutninger i psykologers arbejde er derfor vigtig.

Evidensbaseret psykologisk praksis defineres hér som en praksis, der integrerer den bedste forskning med psykologisk ekspertise, set i sammenhæng med klientens individuelle træk, kultur og præferencer .

De nordiske landes psykologforeninger tilslutter sig denne overordnede definition.

Principerklæring om evidensbaseret psykologisk praksis. (2012)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge