Stil op til bestyrelse og udvalgsposter

Få indflydelse på foreningens fremtid og sæt dit præg på udviklingen. Du har mulighed for at stille op som aktiv i bestyrelse og udvalg til næste generalforsamling. Du stiller op for en periode på 3 år (2021-2024).

Send en mail med dit kandidatur

Du stiller op ved at meddele det på e-mail til GF21@dp.dk Fristen for at stille op som formand eller bestyrelsesmedlem var 30. juli 2021. Opstilling kan kun ske senere, hvis der ikke 30. juli 2021 er opstillet mindst 1 kandidat som formand og færre end 11 kandidatmedlemmer til bestyrelsen.

Samme frist gælder, hvis du vil stille op som formand for Etiknævnet. Hvis du vil stille op som medlem af Komité for Etik eller som Kritisk Revisor er det muligt helt frem til generalforsamlingen.

Stil op og deltag i generalforsamlingen

Du skal være opmærksom på, at der i vedtægterne er krav om, at du skal deltage i generalforsamlingen, den 11.-12. september, hvis du stiller op til personvalg 2021, det vil sige som formand, bestyrelsesmedlem, formand for eller medlem af Komité for Etik eller som Kritisk Revisor.

Hvis du har meldt dig som kandidat til formandspost, bestyrelse, som for formand for Komité for Etik, medlem af Komité for Etik eller som Kritisk Revisor inden fristens udløb 30. juli 2021, vil dit navn blive trykt i GF-materialet.

Præsentation af dig selv

For at give dig mulighed for at profilere dig over for medlemmerne hjælper vi med at oprette en præsentation og en video af dig selv. Videoen bliver vist på generalforsamlingen. Video bliver optaget i august måned efter individuel aftale med dig.

På din side kan du præsentere dig selv med et foto og en kort tekst. Du får også mulighed for at debattere dine synspunkter og de områder, der optager dig på vores Facebook-side. 

Tekst og foto

Send os dit portræt som en fil i høj opløsning ledsaget af en tekst om dig selv (word-fil).
Fortæl om dig selv og din baggrund og fremhæv, hvilke områder der optager dig, og hvad du har erfaring med fra dit arbejde.

Det vil også være en god ide, hvis du fortæller, hvad der er vigtigt for dig i arbejdet som bestyrelses- eller udvalgsmedlem og hvilke resultater du fx gerne vil være med til at skabe på kort og lang sigt.

Har du spørgsmål, så skriv til os på GF21@dp.dk 

KOMITÉ FOR ETIK

”Det er berigende at være en del af Komité for Etik, som bygger på vores forskellige psykologfagligheder og erfaringer. Den etiske refleksion er et centralt element i vores opgaver, og der er plads til at vidensdele og tænke nyt.

Vi er bevidste om det tillidsfulde mandat, som giver os mulighed for at styrke og højne psykologernes etiske refleksioner igennem dialog, dilemmahåndtering og kulturudvikling.”

Charlotte Boel
Medlem af Komité for etik siden 2018

BESTYRELSEN

“Det driver mig at være med til at klæde kommende psykologer på til arbejdsmarkedet og samtidig styrke psykologers rolle i samfundet. Den erfaring, jeg har fået gennem min tid i bestyrelsen, er uundværlig for mig.  Det og fællesskabet i foreningen driver mig også. “

 

Karla Braga
Medlem af bestyrelsen siden 2019

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge