Kritisk revisor

Som Kritisk Revisor er du med til at sikre, at foreningen drives efter det budget, som generalforsamlingen beslutter samt at det regnskab, der forelægges generalforsamlingen er i overensstemmelse hermed.

Til brug for revisionen kan revisorerne afkræve ethvert medlem af bestyrelsen såvel som foreningens direktør skriftlige eller mundtlige oplysninger, ligesom der til brug for revisionen er adgang til foreningens protokoller, korrespondance og arkiv.

De Kritiske Revisorer mødes 3 – 4 gang årligt, typisk varer møderne et par timer.

Ud over de kritiske revisorer revideres foreningens årsregnskab også af en statsautorisret revisor.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge