Sådan kan ventetiden bringes ned

 I

DEBAT PÅ ALTINGET: Det vil nedbringe ventetiden og sikre bedre behandlingstilbud til patienterne, hvis psykiaterne suppleres af flere specialpsykologer. Det mener Eva Secher Mathiasen, som er formand for Dansk Psykolog Forening.

Af Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Til trods for regeringens erklærede ønske om at øge indsatsen i psykiatrien, så taler de nyeste tal deres eget nedslående sprog: Patienternes gennemsnitlige ventetid til første kontakt er steget fra 35 dage i 2010 til 43 dage i 2013.

Samtidig er andelen af patienter, der venter mere end to måneder på første kontakt, steget fra 13 procent i 2010 til 20 procent i 2013.

Risiko for varige skader
Det er med god grund, at Rigsrevisionen kritiserer regionerne for denne udvikling.

For selv om Rigsrevisionen tager regeringens mål om en forbedring af forholdene i 2016 til efterretning, så lyder den klare opfordring til regionerne, at de skal arbejde aktivt og målrettet med at udnytte de eksisterende potentialer til at forbedre kapaciteten i psykiatrien.

I stedet for blot at vente på den handlingsplan, som regeringen har bebudet med afsæt i Psykiatriudvalgets rapport, så bør regionerne række ud efter de løsninger, der ligger lige for, og som vil kunne reducere problemerne.

For vi ved jo erfaringsmæssigt, at tid er den helt afgørende faktor for de medborgere, der lider af en psykisk lidelse.

For hver dag, en person går rundt med en ubehandlet psykisk lidelse, forværres vedkommendes situation til skade for både helbred, familie, job, osv. Med stor risiko for varige skader.

Specialpsykologerne skal supplere 
I erkendelse af at der mangler psykiatere bør regionerne rette blikket på de specialpsykologer i psykiatri, der er i stand til at udrede og diagnosticere på lige fod med lægerne.

Trods gode erfaringer med de specialpsykologer, der allerede i dag arbejder i psykiatrien og agerer på lige fod med psykiatere, har ikke alle regioner endnu lagt en systematisk strategi.

Konkret vil Dansk Psykolog Forening med glæde forhandle med disse regioner om flere uddannelsesstillinger, der kan sikre regionerne den ekspertise, de efterspørger.

I enkelte regioner har vi lavet aftaler, der medvirker til at løse udfordringerne, og vi er klar til aftaler over hele landet, der kan øge kapaciteten i psykiatrien.

At specialpsykologerne samtidig vil styrke det tværfaglige arbejde i psykiatrien, sikre kontinuitet og sammenhæng i patienternes forløb, sikre, at der tages udgangspunkt i patienten og de pårørendes ønsker og ressourcer, er i denne sammenhæng at regne for positive sideeffekter.

For patienterne vil mærke en forskel, når specialpsykologerne får mulighed for at supplere psykiatere.

Ud over at bidrage til at reducere ventetiderne, så vil kvaliteten i behandlingen blive øget, når der bliver en reel mulighed for at træffe hensigtsmæssige behandlingsvalg balanceret mellem medicinsk, psykologisk og sygeplejefaglig indsats.

Også inddragelsen af de pårørende vil spille en stor rolle for patientens mulighed for at vende tilbage til en hverdag, som patienten selv kan administrere. Mindre fokus på brugen af tvang vil også øge kvaliteten af det samlede behandlingsforløb.

 Indlægget er bragt på Altinget den 29. januar 2014.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge