Sag om mulige torturfotos droppet

 I

Presseklip: Forsvarets Auditørkorps har henlagt sagen om den oberst, der var mistænkt for at have kendskab til torturfotos af afghanske fanger uden at viderebringe oplysningerne til hans militære foresatte.

Psykolog Merete Lindholm, der nægtede at vidne om sine samtaler med tolken, sidder tilbage med en regning fra Forsvarskommandoen på 45.000.

– Det er glimrende, at sagen er henlagt. Den pågældende klient (tolken, red.) har jo også været en del af oberstens sag, og han bør have lov til at være i fred. Det er mest af hensyn til ham, at jeg bifalder henlæggelsen, siger Merete Lindholm til Politiken.

Merete Lindholm vil kæmpe videre med retsinstansernes beslutning om, at hun kan pålægges at vidne om samtaler, der er foregået i hendes egenskab som psykolog.

– Min sag er ikke slut endnu – den er kun slut i det danske retssystem. Dansk Psykolog Forening har bragt sagen videre til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Men der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt de vil tage sagen op, siger Merete Lindholm til Politiken.

Læs hele artiklen her.

Politiken 21. juni 2012.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge