Sagligt om børn

 I

Som samfund skal vi gøre alt for at sikre børn gode opvækstmiljøer, og det gælder naturligvis, hvad enten børnenes forældre er biologiske eller adoptivforældre. Systemer er sat i verden, og procedurer følges – men alligevel går det galt i nogle tilfælde. En række alvorlige sager har sat fokus på netop dette spørgsmål. Gennem dagspressen er vi fx stødt på ”børnehøstere” i nogle oprindelseslande, altså personer, som under falske forudsætninger skaffer børn til børnehjem, som danske adoptionsbureauer samarbejder med.

Når noget går skævt efter adoptionen, rettes blikket ofte bagud mod træk hos barnet og dets særlige historie. Med afsæt i de beskrevne sager bør vi dog udvide fokus og se også på adoptivforældrene og på hele den etablerede praksis omkring godkendelse af adoptanter.

Dansk Psykolog Forening mødtes for nogle måneder siden med daværende socialminister Karen Hækkerup. Her pegede vi på en række områder, hvor en systematisk inddragelse af psykologers kompetencer kan bidrage til et markant kvalitetsløft. Adoptionsområdet var et af eksemplerne, og vi beskrev for ministeren, hvordan psykolog og socialrådgiver i samarbejde bør foretage en indledende screening af adoptanterne i den fase, hvor den indledende vurdering finder sted.

I dag sidder socialrådgiveren alene med opgaven og skal selv vurdere, om der er brug for en undersøgelse af ansøgernes forældrekompetence. Socialrådgiveren mangler imidlertid fagligheden til at kunne få øje på mulige tegn på fx personlighedsforstyrrelse eller psykisk lidelse hos ansøgere. Resultatet er, at den psykologiske ekspertise inddrages for lidt, for sent og for tilfældigt. Vi foreslår altså en systematiseret indledende screening baseret på begge faggruppers kompetencer. Desuden bør psykologer – både i børnenes, adoptanternes og i sidste ende samfundets interesse – være en uomgængelig del af støtten til familierne i perioden efter adoptionen.

Saglighed bliver hørt og efterspurgt. Ministeriet har nu inviteret os til at bidrage til en større analyse af adoptionsområdet med henblik på en mulig revision af bekendtgørelsen.

Leder (PDF)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge