Samarbejde eller ansættelse? DP hjælper med at afklare

 I

Det kan i nogle tilfælde være svært at gennemskue, om man bliver tilbudt ansættelse, eller om man bliver tilbudt at indgå i et samarbejde mellem to virksomheder, hvor man vel at mærke selv er den ene virksomhed – og dermed selvstændig erhvervsdrivende. Det kan imidlertid gøre en væsentlig forskel og have store økonomiske konsekvenser. Dansk Psykolog Forening hjælper med afklaring.

Vi hører ofte fra psykologer, der er af den opfattelse, at de er blevet tilbudt ansættelse eksempelvis hos en psykologklinik. Men ved nærmere gennemgang af kontrakten viser det sig, at der ikke er tale om en ansættelse men i stedet et samarbejde mellem to virksomheder.

Vi ser også tilfælde, der indikerer, at psykologklinikken, der tilbyder arbejdet, ikke selv er sikker på, hvorvidt der er tale om samarbejde eller ansættelse.

Det kan imidlertid gøre en væsentlig forskel og have store økonomiske konsekvenser.

  • Hvis du bliver ansat, er der tale om et lønmodtager/arbejdsgiverforhold, hvor arbejdsgiveren har en række forpligtigelser overfor dig som lønmodtager.
  • Hvis du derimod indgår i et samarbejde, er der tale om to selvstændige virksomheder, der begge driver deres virksomhed for egen regning og risiko, og du har dermed ingen lønmodtagerrettigheder.

Sådan kan du få hjælp i Dansk Psykolog Forening

Dansk Psykolog Forening hjælper med at afklare, hvorvidt der er tale om ansættelse eller et samarbejde. Hvis der er tale om en samarbejdsaftale, giver vi råd om:

  • Hvilke elementer kan være relevante at afklare i en samarbejdsaftale
  • Hvad skal du være særligt opmærksom på, hvis du vælger at indgå i samarbejdsforhold fremfor et ansættelsesforhold

Vi har netop udgivet nye rådgivningssider, der sætter fokus på emnet. Du finder dem her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge