SPECIALISTUDDANNELSENS KOMPONENTER

Find via disse links de generelle krav til PRAKSIS, SUPERVISION og TEORI, der gælder for alle specialer.

Kravene til de konkrete specialistuddannelser finder du i menuen nedenfor.

Praksis

Tre års fuldtid-beskæftigelse inden for specialet.

Praksis

3 års fuldtidsbeskæftigelse svarer til 3 år x 40 uger x 30 arbejdstimer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio.

Praksiskravet sikrer, at uddannelsen giver en bred arbejdsmæssig kompetence inden for området.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio.

Ved arbejde i privat praksis tæller én konfrontationstime som to arbejdstimer.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio.

SUPERVISION OG PERSONLIGT UDVIKLINGSARBEJDE

240 supervisions-timer, heraf mindst 40 timers personligt udviklingsarbejde.

Supervision og personlig udvikling

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue. Phasellus dui. Maecenas facilisis nisl vitae nibh.

  • Lorem ipsum
  • Dolor sit amet

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue. Phasellus dui. Maecenas facilisis nisl vitae nibh.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue. Phasellus dui. Maecenas facilisis nisl vitae nibh.

TEORI

360 timer teori fordelt på fire forskellige moduler.

Teori

Fællesmodul (90 timer)

Kurser målrettet henholdsvis voksenområdet, børne- og ungeområdet eller arbejds- og organisationspsykologi.

Tværgående modul (60 timer)

Her har du mulighed for faglig fordybelse mellem specialer med fælles basisdiscipliner/arbejdsområder.

Forskningsmodul (60 timer)

Den teoretiske kerne i specialistuddannelsen. Se mere under de enkelte specialer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge