SPECIALISTUDDANNELSEN I NEUROPSYKOLOGI

Gå til de konkrete krav til praksis, supervision og teori for Specialistuddannelsen i Neuropsykologi.

FORMÅL MED SPECIALISTUDDANNELSEN I NEUROPSYKOLOGI

 

Tekst…

 

Udskriv eller gem som pdf

Praksis

Tre års fuldtid-beskæftigelse inden for specialet.

Praksis

3 års fuldtidsbeskæftigelse svarer til 3 år x 40 uger x 30 arbejdstimer.

  • Mindst to forskellige ansættelser á min. et halvt års varighed inden for det børne- og ungeneuropsykologiske område.

Praksiskravet sikrer, at uddannelsen giver en bred arbejdsmæssig kompetence inden for området.

  • Klinisk erfaring med de mest almindeligt forekommende børneneuropsykologiske vanskeligheder.
  • Kendskab til øvrige psykopatologiske tilstande med henblik på differentialdiagnostik.
  • Praktisk erfaring med et bredt udsnit af børneneuropsykologiske undersøgelser samt tilrettelæggelse og udførelse af neuropsykologiske undersøgelser.
  • Praktisk erfaring med planer for intervention samt udførelse heraf.
  • Praktisk erfaring med formidling af undersøgelsesresultater og forståelsesramme til klient, familie og andre faggrupper.
  • Praktisk kenskab til familiemæssige og sociale problemer i relation til de nævnte neuropsykologiske problemstillinger samt intervention i relation til disse.

SUPERVISION OG PERSONLIGT UDVIKLINGSARBEJDE

240 supervisions-timer, heraf mindst 40 timers personligt udviklingsarbejde.

Supervision og personlig udvikling

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue. Phasellus dui. Maecenas facilisis nisl vitae nibh.

  • Lorem ipsum
  • Dolor sit amet

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue. Phasellus dui. Maecenas facilisis nisl vitae nibh.

Section 1
Section 2

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce quis lectus quis sem lacinia nonummy. Proin mollis lorem non dolor. In hac habitasse platea dictumst. Nulla ultrices odio. Donec augue. Phasellus dui. Maecenas facilisis nisl vitae nibh.

TEORI

360 timer teori fordelt på fire forskellige moduler.

Teori

Fællesmodul (90 timer)

Kurser målrettet henholdsvis voksenområdet, børne- og ungeområdet eller arbejds- og organisationspsykologi.

Tværgående modul (60 timer)

Her har du mulighed for faglig fordybelse mellem specialer med fælles basisdiscipliner/arbejdsområder.

Forskningsmodul (60 timer)

Den teoretiske kerne i specialistuddannelsen. Se mere under de enkelte specialer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge