Skolebørn i farezonen

 I

I forberedelsen til en ny folkeskolelov har regeringen søsat et nyt Partnerskab om folkeskolen frem mod den bebudede reform til efteråret. Et af de fikspunkter, der på forhånd er udstukket, handler om øget inklusion i folkeskolen. Som udgangspunkt er tanken om at inkludere så mange børn som muligt i den almindelige undervisning rigtig. Det gælder også den underliggende vision om en mere ukompliceret og fleksibel brug af PPR med vægt på forebyggelse og tidlig indsats.

Imidlertid giver en netop vedtaget lov grund til bekymring. Loven lader det nemlig være op til den enkelte skoleleder at beslutte, om PPR skal inddrages i problemstillinger vedrørende børn med et vurderet støttebehov på under 12 lektioner pr. uge.

I realiteten er et sådant støtteniveau meget højt for et barn i folkeskolen. 6-8 lektioner pr. uge er et helt almindeligt niveau, også til børn med omfattende vanskeligheder og diagnoser, fx Asperger og ADHD, og hvis særlige behov er anerkendt.

Inklusion handler også om at rette lyset mod børn, som ’bøvler med tilværelsen’, og hvis vanskeligheder endnu ikke er beskrevet så præcist, at den rigtige indsats er blevet iværksat. Gruppen af børn, der i dag tildeles under 12 lektioners støtte, vil derfor også omfatte børn med komplekse og særlige vanskeligheder. Vores bekymring er derfor, at værdifulde kompetencer ikke bliver inddraget for at tilgodese disse børns behov – og at børnenes trivsel og udvikling ikke bliver tilgodeset, fordi der ikke er råd til at opdage, når det begynder at gå skidt.

Den positive betydning, den psykologfaglige indsats har over for børn og unge, bliver igen og igen dokumenteret. Ligeledes er PPR indiskutabelt en vigtig medspiller for skolerne – bl.a. på grund af garantien for uvildig rådgivning og vejledning. Lægges adgangen til denne rådgivning i hænderne på skolelederen alene, skaber man en uheldig relation mellem PPR-systemet og skolerne.

Derfor bør forældres ret til at anmode om en vurdering og rådgivning fra PPR-systemet bevares. Det samme bør lærernes ret til at trække på faglig ekspertise fra PPR. Begge dele vil give de bedste muligheder for de børn, der har særlige behov.

Leder (PDF)

Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge