Skriv med på Dansk Psykolog Forenings historie

 I

Dansk Psykolog Forening fylder 70 år den 23. juni 2017. I den anledning åbner vi nu Dansk Psykolog Forenings historieportal med blikket rettet mod foreningen, psykologerne og psykologien i Danmark i perioden fra 1947 til 2017. Vi mangler dit bidrag til historieskrivningen. Skriv med.

Af Nana Lykke, webredaktør

Fra foreningens stiftelse den 23. juni 1947 og frem til i dag er der sket store forandringer både for foreningen, psykologerne og psykologien. Den udvikling har vi taget hul på at dokumentere på hjemmesiden, og vi håber, at du har lyst til at gå på opdagelse på tidslinjen, bloggen og i billedgalleriet.

Du kan skrive med
Men vi håber især, at du selv har lyst til at bidrage med dine oplevelser, erindringer, billeder, dokumenter, historier osv. Hvilke skelsættende begivenheder på det psykologiske felt synes du skal belyses? Hvilke faglige flagskibe skal markeres? Hvilke personligheder? Hvad er sket? Hvad sker der lige nu? Med psykologien? Psykologerne? Foreningen?

Bloggen er åben for mange flere indlæg. Lige nu finder du en medlemshistorie om tilblivelsen af foreningens logo, ligesom du finder de første syv formænds beretninger om begivenhederne i deres formandstid frem til 1982. Det er fx sjovt at læse foreningens første formand, Jesper Florander, berette om en tid, hvor Psykologforeningens bestyrelsesmøder blev holdt i hans private stue, og de daglige telefonforretninger blev afviklet i den nærliggende kiosk, så kunderne kunne følge med i Psykologforeningens sager. Forhandlinger tog han alene af sted til, efteruddannelsen bestod slet og ret i Rorschach-testning, og den første bestyrelse havde travlt med at gøre rede for ” hvilken uddannelse en psykolog havde fået ved Københavns Universitets nyligt oprettede pædagogisk-psykologiske studium, og hvad en psykolog kunne arbejde med”. Vi håber at få de følgende formandsberetninger på bloggen, men vi håber også, at vi får dit indlæg.

“De må da kende det 11. bud? Det gjorde jeg ikke, og så oplyste han mig kort og godt om, at det hedder: Læger skal altid have mere end andre. Det var nu hans erfaring, og det måtte vi rette os efter, og det blev også resultatet”. (Jesper Florander til forhandling i Sundhedskommissionen).

tidslinjen finder du håndplukkede citater fra især medlemsbladet, lige fra dengang det hed ”Dansk Psykolog Forenings Meddelelser”, over ”Dansk Psykolognyt”, ”Psykolog Nyt” og frem til ”Psykologernes Fagmagasin P” i dag.

På tidslinjen kan du følge med i udviklingen af fag, behandling, ansættelsesmuligheder, uddannelsessteder, uddannelsesmuligheder, psykologlovgivning, medlemstal, sekretariatsflytninger, kommunikation fra skrivemaskine til sociale medier, psykologers anseelse osv. Med sidstnævnte er det heldigvis ikke længere helt så galt som i 1977, hvor man kunne læse i medlemsbladet:

“Der hersker generelt al for megen mysticisme omkring psykologi som profession, og det er ikke ualmindeligt at træffe personer, der tror, at psykologer er mennesker udstyret med specielle røntgenøjne, som gør dem i stand til at afdække deres medmenneskers ”sorte sjæle” ved første møde. Derfor skal man helst undgå psykologer. Det er ofte sagt, men åbenbart ikke for ofte, at psykologer bør være langt mere udadvendte, mindre akademiske i deres udtryksformer og mere åbne omkring deres arbejde”.

Der skal blandt større hændelser som psykologlov og autorisation nok mangle en skelsættende begivenhed eller to på tidslinjen. Og gør der det, vil vi blive lykkelige for at modtage et hint, så vi kan få alt på plads der.

I Billedgalleriet savner vi i den grad billeder fra 40’erne til og med 70’erne. Også her vil vi blive meget taknemmelige for bidrag.

Klik ind på Dansk Psykolog Forenings historie, gå på opdagelse, og send os dit bidrag til at fylde hullerne ud.

Om projektet

“Dansk Psykolog Forenings historie” bliver til i et samarbejde mellem medlemmer og sekretariat som resultat af en opgave i foreningens arbejdsprogram, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2016.

Opgaven lød: “3.8. Indsamling af beskrivelse af psykologiens udvikling, såvel teoretisk, praktisk og fagforeningsmæssigt. Hvordan har psykologien i Danmark udviklet sig? Indsamlingen kan fx ske ved registrering af eksisterende beskrivelse, opfordring af ældre og yngre medlemmer til at indsende fotos, materiale og dokumenter.”

Tidslinjens mange citater fra bl.a. “Psykolog Nyt” 1947-2015 er håndplukket af tidligere redaktør Jørgen Carl, der også har stået for scanning og arkivering af en stor del af det billedmateriale, der anvendes på siden.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge