Sløseri med titlen

 I

Der har således i de senere år åbnet sig mange forskellige karriereveje for sprogpsykologer både inden for det offentlige og det private samfundsliv …

Ja, det er ikke noget, jeg siger, men et ordret citat fra Københavns Universitets hjemmeside, under kandidatuddannelsen i sprogpsykologi. Oplysningen, der har en statslig institution som afsender, rummer for det hurtige blik en tilforladelig reklame for jobmulighederne efter endt eksamen, men ved nærmere eftertanke en sløset omgang med de beskyttede titler.

For hvad er det nu, en sprogpsykolog er for en størrelse.

En psykolog er det i hvert fald ikke. Retten til at kalde sig psykolog tilkommer alene kandidater i psykologi. En psykolog er en psykolog, også hvor ordet indgår i sammensætninger: erhvervspsykolog, sportspsykolog, krisepsykolog osv. På universitetet kan man blive cand.mag. i sprogpsykologi, men det gør ikke kandidaterne til sprogpsykologer. Vi må leve med ’hundepsykolog’, som efter en retslig afgørelse i 2011 er undtaget fra titelbeskyttelsen. Dommen var vi uenige i, men den afgørende præmis forståelig nok: at lige den titel næppe inviterer nogen til at tænke ”cand.psych.”.

Universiteterne må som de autoriteter, de er, vogte på den korrekte titelbrug. Titlen afspejler den forudgående uddannelse og skaber forventninger, som fagets udøvere skal kunne honorere. Titlen skal give kunder og klienter et sandfærdigt billede af udøverens kompetencer.

Det er ikke hysteri at bide sig fast i kravet om redelig forbrugeroplysning, hverken når det drejer sig om hestekød eller psykologydelser. I adskillige sammenhænge tilbyder ”sprogpsykologer” således terapi og coaching – ud over fx hjælp med kommunikationsopgaver. Når ”sprogpsykolog og coach NN afholder sin 21⁄2 timers workshop om personligudvikling”, må vi op af stolen og angribe, at hun skilter med en vare, hendes kunder ikke får. Oven i købet med rygdækning i sin egen uddannelsesinstitution.

Dansk Psykolog Forening har hen over sommeren været i kontakt med Psykolognævnet om flere af disse titelbrud. Nævnet fastslår med henvisning til psykologloven, at uddannelsen cand.mag. i sprogpsykologi ikke giver ret til at anvende titlen psykolog.

Leder (PDF)

Rie Rasmussen, fungerende formand for Dansk Psykolog Forening.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge