Slut med aften- og weekendpanik i Stockholmsgade

 I

Dansk Psykolog Forening har ansat tre studerende, så der altid er en til at tage imod dig, når du kommer til møde eller kursus i foreningens lokaler i Stockholmsgade om aftenen eller i weekenden.

Tekst og video af Nana Lykke, webredaktør

Hvordan kommer jeg ind? Hvor er mit møde? Er det først i morgen? Ude i byen? Hvordan virker videokonferencen? Hvor er vores kaffe og kage?

Spørgsmålene er mange, når medlemmerne – ofte i hast -møder frem til arrangementer og kurser i Stockholmsgade. Om dagen, når kursuscentret er fuldt bemandet til at tage imod og guide, er det uproblematisk. Men helt så nemt har det ikke altid været om aftenen. Det er der nu lavet om på.

Anna, Mikael og Rie
Siden den 9. januar 2017 har tre aften/weekendstudenter på skift haft vagten og taget imod og svaret på de mange spørgsmål, der kan være, når du kommer – måske i sidste øjeblik – direkte fra arbejde om aftenen og skal finde mødelokalet, hvor der måske er tre andre møder i huset på samme tid.

Anna Hallas, Mikael Ogannsian og Rie Kristensen er alle psykologistuderende. Anna og Rie læser på henholdsvis 4. og 6. semester på KU, og Mikael læser på 6. semester på SDU i Odense. De er ansat til at arbejde i receptionen mandag – fredag oftest i tidsrummet 15:30 – 20:00 (afhænger af hvornår medlemmerne er her) og i de weekender, hvor der er møder/undervisning som regel fra kl. 8:00 – 11:00.

De har alle sammen erfaring med at betjene kunder, arrangementsarbejde og betjening af AV-udstyr. Anna som receptionist i et sprogcenter og i øvrigt som bindeled i rekrutteringsindsatsen mellem Dansk Psykolog Forening og Studentersektionen, Mikael i en lignende funktion i et privat firma, og Rie har bl.a. stået for større arrangementer i et cateringfirma.

Gensidig fornøjelse
Mange medlemmer har allerede givet udtryk for, at de er glade for den nye aften- og weekendservice. Men glæden går også den anden vej.

– Det er spændende at arbejde i et hus med så mange psykologer. Det er fedt at se, at den teori og metode, jeg beskæftiger mig med på universitetet, bliver sat i spil på kurser og arrangementer, siger Rie.

– Det giver rigtig god mening for begge parter, at DP har ansat psykologistuderende. Vi er blevet taget vildt godt imod. Forleden mødte jeg en af mine tidligere undervisere. Nu var det ham, der var på kursus, siger Mikael.

– Nogen drøner bare direkte op af trappen og har været her mange gange, og andre skal have meget hjælp. Men medlemmerne er rigtig positive: ”Nå, der er service på i dag”. Vi bliver virkelig værdsat, og nogle gange tænker jeg ”Ro på, jeg har bare stillet stole op”, men det er alligevel dejligt, siger Anna.

Gevinst med øget aftenservice

Dansk Psykolog Forenings bestyrelse tog beslutningen om at øge lønudgiften til aften/weekendbemanding for at øge servicen for de kursister og mødedeltagere, der kommer i Dansk Psykolog Forening uden for den almindelige åbningstid. Og det er et stort plus for medlemmerne, mener service- og trivselschef Heidi Hilmar Svane.

– Kursisterne kommer ofte og har rasende travlt og skal til kursus i 2-3 timer, så er det vigtigt at alt spiller. Også for underviserne. Det er blevet meget bedre nu.

– Tidligere var man nødt til at ringe efter hjælp, hvis man havde glemt at få eller udlevere dørkoden. Nu er aftenstudenterne der til at lukke ind. Medlemmerne kan også med det samme få at vide, hvis de har taget fejl af dagen, eller hvis kurset slet ikke holdes her, men ude i byen, for så kan aftenstudenterne slå det op.

– Der kommer i det hele taget flere og flere kursister til forskellige møder og kurser om aftenen. Det er ikke usædvanligt, at der er tre-fire arrangementer en aften. Vi har tidligere oplevet kursister sidde i det forkerte rum. Aftenstudenterne sørger for, at de kommer ind til det rigtige møde eller kursus. Og har man glemt at bestille kaffe, eller har der været koks i bestillingen, så kan de også nå at tage hånd om det.

– Så er der AV-udstyret, som bliver mere og mere teknisk. Der er ofte brug for hjælp til videokonferencer eller tilslutning af forskellige pc’ er til projektoren. Tidligere ringede underviserne eller medlemmerne så til vores service- eller IT-medarbejder, men det kan være svært at blive guidet på afstand.

– Det er en kæmpehjælp med aftenstudenterne. Det er også et stort plus, at det er psykologistuderende. Det er der mange medlemmer, der synes er rigtig fedt.

– Aftenstudenterne laver også alt muligt arbejde ved siden af, fx med det nye mødebookingsystem. Og så giver de os et frisk blik på os selv som fagforening udefra samtidig med, at de er en del af faget og bliver en del af sekretariatet. Det har allerede ført til flere justeringer, fx på hjemmesiden, siger Heidi Hilmar Svane.

Mød aftenstudenterne her

Det gør aften/weekendstudenterne
  • Gør mødelokalerne klar, det vil sige at de sætter borde, stole, AV-udstyr og videokonference op, sådan som du har bestilt det.
  • Har din bestilte kaffe klar
  • Tager imod dig, når du ankommer
  • Arbejder med den elektroniske mødebooking og forbereder de kommende aftenmøder ved at håndtere tilmeldinger, udsende materiale og have dialog med kursister m.v.
  • Arbejder med andre forefaldende praktiske opgaver (tasteopgaver mv.)
Sådan booker du lokaler og forplejning

Medlemmer kan gratis benytte foreningens lokaler i forbindelse med supervision, møder i erfa-grupper, netværksgrupper osv.

Kredse, sektioner og selskaber benytter også lokalerne gratis til aktiviteter som fx undervisning og møder. Der skal dog være tale om ikke-indtægtsgivende arrangementer.

For at booke skal du have en adgangskode og et password. Loginoplysningerne er sendt ud til styrelserne i alle kredse sektioner og selskaber. Få dem i din kreds-, sektion- eller selskabsstyrelse.

Enkeltmedlemmer kan bestille lokaler og forplejning ved at rette henvendelse til kursuscentret:

Servicemedarbejder, Jan Aarup Petersen på jap@dp.dk

Service- og trivselschef, Heidi Hilmar Svane på hsh@dp.dk. Tlf.: 35 25 97 26.

Hovednummer: Telefon: 35 26 99 55. Email: kursuscenter@dp.dk

Læs meget mere om forplejning, priser, bestilling og brug af huset her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge