Nyt netværk klar til at optage medlemmer

 I

For et par måneder siden var der stiftende generalforsamling på et nyt netværk i Dansk Psykolog Forening for psykologer, som arbejder med eller har interesse for koblingen mellem borgere/klienter og arbejdsmarked, beskæftigelse, arbejdsfastholdelse og det sociale område.

Det er et spændende initiativ, som kan være med til at understøtte de psykologer, der er pionerer i beskæftigelsesindsatsen. Det vil give muligheder for at erfaringsudveksle og drøfte problemstillinger på tværs af ansættelsesform – idet psykologer, der møder og arbejder med borgere, hvis beskæftigelsesmuligheder er “truet”, kan være ansat såvel i kommunale jobcentre, hos private aktører, i psykiatrien og i somatikken og have privat praksis.

Netværket er nu klar til at optage medlemmer formedelst et beskedent beløb på 100 kr. årligt.

Bestyrelsen er bredt sammensat af psykologer, der er ansat både i det offentlige og det private, og som brænder for at få løbet netværket godt igang og stablet nogle initiativer og arrangementer på benene.

Se navne og kontaktoplysninger på netværkets hjemmeside

MEDLEMSKAB

Medlemskab af netværket fås ved at sende oplysninger om:

  • Navn
  • Privat adresse
  • Mailadresse
  • Medlemsnummer i DP

til Susanne Zajac sbzajac@live.dk.

Kontingentet på 100 kr. indbetales samtidigt på:

Kontonr.: 0400 4020024009 i Lån & Spar Bank

Husk at anføre navn / medlemsnummer, så indbetaleren kan identificeres.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge