Socialt og organisatorisk arbejdsmiljø på dagsordenen på TR/AMR-Årsmødet 2019

 I

Omkring 100 deltagere, heriblandt otte arbejdsmiljørepræsentanter, deltog i årsmødet den 12.-13. september 2019 i Nyborg til en lang række oplæg om arbejdsmiljø.

På programmet var DP’s politiske arbejdsprogram, OK21, AC’s arbejdsmiljøstrategi, NFA-forskning, rådgivererfaringer fra Team Arbejdsliv, inspiration fra arbejdspladspraksis i Kolding Kommunes PPR samt egne dilemmaer og handlemuligheder for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter.

TR-indflydelse på GF21 og OK21

Eva Secher Mathiasen inviterede med visning af foreningens aktuelle arbejdsprogram deltagerne til at deltage eller fremsætte forslag på foreningens generalforsamling, der som foreningens højeste organ fastsætter det tre-årige arbejdsprogram og dermed lægger linjen for det, som bestyrelsen skal arbejde med. Det sker næste gang på generalforsamlingen i 2021.

Derudover fortalte hun om nogle af de emner, som bestyrelsen har forholdt sig til udover arbejdsprogrammet, og hun fremlagde køreplanen og de foreløbige temaer, også fra arbejdsgiverne, til de kommende OK21 forhandlinger. Her bidrog deltagerne med deres lokale erfaringer og mulighedsrum ift. temaer som lokalløn, arbejdstid, ligeløn og vagtordninger. Se Evas slides her.

Tillidsrepræsentanter ret til lønoplysninger

På årsmødet blev der spurgt til, om TR har ret til at få lønoplysninger på de medlemmer, som vedkommende dækker. Svaret er ja. TR har ret til at få relevante lønoplysninger på de medarbejdere, som TR dækker. Det står beskrevet i MED-håndbogen § 11, stk. 4 for kommunalt og regionalt ansatte.

– Hvis man som TR har brug for lønoplysninger for andre faggrupper end dem man repræsenterer, så spørg lønkontoret eller HR om det er muligt. Ofte findes oplysningerne i oversigtsform, som kan være tilstrækkeligt for dig som TR. Arbejdsgiver har desuden en vis forpligtelse til at fremlægge det nødvendige statistiske materiale til brug for de lokale lønforhandlinger, siger jurist i DP Kira Hjul Hallberg.

– Derimod er det vores anbefaling, at man som TR er tilbageholden med at søge om aktindsigt i andre faggruppers lønforhold, da det kan skabe utilfredshed blandt kollegaer. Spørg i stedet andre tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, om I skal udveksle oplysninger.

Strategi, forskning og inspiration

Torsdagens oplæg fortsatte med Malene Salskov Amby fra Akademikerne, der talte om AC’s nye arbejdsmiljøstrategi. Find den her.

Johan Simonsen Abildgaard fra Nationalt Center for Arbejdsmiljø talte om den seneste forskning og praksis om arbejdsmiljø. Find den her.

Han talte yderligere om en række værktøjer udviklet af NFA, der kan bruges til at afdække, hvilke problemstillinger der er på arbejdspladsen inden for det psykosociale arbejdsmiljø, samt hvordan man kan arbejde systematisk med gode trivselsprocesser. Se mere her.

Endelig fortalte TR, Signe Skaarup Helms, og hendes leder, Birgitte Østerlund Aagaard, fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Kolding Kommune om, hvordan de med nye retningslinjer for modtagelse og systematisk opstart for nye medarbejdere med fokus på faglige fællesskaber blev nomineret til Arbejdsmiljøprisen 2019.

Fredag var der oplæg af Henrik Ankerstjerne fra Team Arbejdsliv, som inddrog deltagerne aktivt til at bidrage med deres TR-dilemmaer, psykiske arbejdsmiljø og handlemuligheder.

Det blev til tre fyldte plancher fra deltagerne, som DP følger op på snarest med direkte mail til årsmødedeltagerne og derefter forhåbentlig en artikel i TR-Nyt med handlemuligheder ift. udvalgte dilemmaer.

Stor glæde over at dele erfaringer med andre TR

Årsmødets topscorer i evalueringerne blev formand Eva Secher Mathiasens indlæg, som gav deltagerne indblik i de politiske dagsordner, der rører sig lige nu. Generelt var der god tilfredshed med oplæggene på årsmødet, og rigtig mange udtrykker stor glæde ved at møde og dele erfaringer med andre tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Temaer til kommende årsmøder

Deltagerne bidrog med en lang række konkrete forslag til temaer og konkrete oplægsholdere på kommende årsmøder. Blandt en gavebod af rigtig mange gode forslag har flere foreslået ”De gode klubmøder, engagement og relationer mellem TR/AMR og medlemmer”, ”Konflikthåndtering mellem ledere/medarbejdere samt medarbejderne imellem”, ”Håndtering af omstruktureringer”, ”Inspiration til lønforhandlinger, også når pengene er små” og ”Relationstræthed og sekundær traumatisering”.

Tillidsrepræsentanternes dilemmaer og handlemuligheder, der som nævnt kommer en opfølgende artikel på, er også blandt forslagene til kommende temaer.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge