Søg midler til indsats for personer med psykiske lidelser

 I

Sundhedstyrelsen udmønter nu, på baggrund af satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2018-2021, som blev offentliggjort i november, midler til en styrket indsats for personer med psykiske lidelser. Kommuner, regioner og til dels private behandlingssteder kan søge puljemidler til projekter, der kan styrke denne indsats.

De aktuelle indsatsområder er en tidligere indsats til børn og unge med mistrivsel og tegn på psykiske lidelser samt behandling af mennesker med spiseforstyrrelse og selvskade. Dansk Psykolog Forening opfordrer psykologer på området til at søge på vegne af deres kommune, region eller praksis.

Se de aktuelle satspuljer med ansøgningsfrist i foråret 2018:

18. maj 2018 kl. 12:00: Midler til afprøvning af en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien

Da flere og flere børn og unge kæmper med psykiske udfordringer, har Sundhedsstyrelsen valgt, at puljen til en fremskudt regional funktion i børne- og ungdomspsykiatrien skal være den største og mest omfattende i satspuljeaftalen.

Med en samlet investering på 213,6 mio. kr. fordelt over de næste fire år, er målet at styrke en integreret tidlig indsats til børn og unge med mistrivsel og tegn på en psykisk lidelse såsom lette tilfælde af spiseforstyrrelser, angst, depression og selvskadende adfærd mv.

Herved skal børn og unge blive udredt og behandlet på den mindst indgribende måde. I 2018 vil Sundhedsstyrelsen udmønte 58 mio. kr. til dette initiativ.

Projekterne skal bidrage til et styrket samspil mellem den regionale psykiatri og de kommunale indsatser, hvor der blandt andet tages udgangspunkt i erfaringer fra børne- og ungepsykiatrien og PPR. Puljen kommer i forlængelse af Sundhedsstyrelsens tre forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser, som blev udmøntet i 2017.

Ansøgere: Region og kommune(r) i regionen skal ansøge i fællesskab om puljemidler.
Udmøntning: Projekterne igangsættes til september 2018 og afsluttes til december 2021.
Frist: Ansøgning om midler skal senest indsendes til Sundhedsstyrelsen den 18. maj 2018 kl. 12:00.

Se hvordan du søger her.
Se puljeopslaget her.

5. april 2018 kl. 12.00: Midler til implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser

Der er i perioden 2018-2020 afsat 33,5 mio. kr. til udbredelse og implementering af de omtalte forløbsprogrammer for børn og unge med spiseforstyrrelse, depression, angst og ADHD i regioner og kommuner.

Forløbsprogrammerne harmonerer med Dansk Psykolog Forenings forsøg på at styrke den tidlige indsats i kommunerne samt sikre bedre forløb og overgange mellem PPR og B&U-psykiatrien.

Se nyhed.

Pulje: Midler til implementering og udbredelse af forløbsprogrammer for børn og unge med psykiske lidelser
Ansøgere
: Region og kommune(r) i regionen skal ansøge i fællesskab om puljemidler til implementering af alle tre forløbsprogrammer.
Udmøntning: Projektstart juni 2018 og afsluttes december 2020.
Frist: Ansøgning om midler sendes til Sundhedsstyrelsen senest den 5. april 2018 kl. 12.00.

Se hvordan du søger her.
Se puljeopslaget her.

3. april 2018 kl. 12:00: Midler til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade. 1. delpulje

Antallet af mennesker med spiseforstyrrelser og udfordringer med selvskade er ligeledes stigende, hvorfor det også er valgt som indsatsområde i satspuljeaftalen.

Til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade afsættes der i perioden 2018-2021 i alt 50,5 mio. kr.

Puljen er opdelt i to delpuljer, hvor den første delpulje er målrettet kommuner, regioner og private aktører med henblik på at udvide behandlingskapaciteten samt udvikle de eksisterende behandlingstilbud. Den anden delpulje skal bidrage til en iværksættelse af initiativer, der skal bidrage til tidlig opsporing i kommunalt regi og i almen praksis.

  1. delpulje: Udvidelse af kapaciteten samt kvalitetsudvikling af behandling til personer med spiseforstyrrelser og selvskade i den regionale psykiatri og private behandlingstilbud. Der afsættes 40,0 mio. kr. til at udvide behandlingskapaciteten i den regionale psykiatri og i private behandlingstilbud.

Ansøgere: Puljen kan søges af regioner og private behandlingstilbud.
Udmøntning: Kapacitetsudvidelsen igangsættes senest 1. juni 2018 og afsluttes inden udgangen af 2021.
Frist: Ansøgning om midler skal senest sendes til Sundhedsstyrelsen den 3. april 2018 kl. 12:00.

Se hvordan du søger her.
Se puljeopslaget her.

30. april 2018 kl. 12:00: Midler til en styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade. 2. delpulje

Se mere info om baggrunden for 1. og 2. delpulje under 1. delpulje

2. delpulje:
Afprøvning af screeningsredskaber og andre indsatser til tidlig opsporing af spiseforstyrrelser og selvskade i kommunale tilbud og i almen praksis
. Der afsættes 10,5 mio. kr. til at afprøve redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing.

Ansøgere: Puljen kan søges af kommuner og almene praksisser, hvortil det er muligt at indgå et samarbejde mellem parterne.
Udmøntning: Afprøvningen igangsættes senest 1. september 2018 og afsluttes inden udgangen af 2021.
Frist: Ansøgning om midler skal senest sendes til Sundhedsstyrelsen d. 30. april 2018 kl. 12:00.

Se hvordan du søger her.
Se puljeopslaget her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge