Søg midler til styrket indsats for børn og unge med psykiske lidelser

 I

Nu kan kommuner og regioner søge om midler til lokale tilpasninger og implementering af de tre nationale forløbsprogrammer for børn og unge med ADHD, spiseforstyrrelse og angst og/eller depression, som Sundhedsstyrelsen offentliggjorde i december 2017. Dansk Psykolog Forening opfordrer psykologer på området til at søge fra deres kommune eller region.

Af Line Natascha Larsen, psykologifaglig konsulent i DP

Der er i øjeblikket stor politisk bevågenhed på forebyggelse af psykiske lidelser hos børn og unge og fokus på bedre sammenhæng i indsats og behandling på tværs af enheder og sektorer. Det afspejles bl.a. i Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer om børn og unge, som har til formål at understøtte regioner, almen praksis og kommuners samarbejde om en sammenhængende og koordineret indsats til børn og unge med psykiske vanskeligheder.

Forløbsprogrammerne beskriver den ønskede praksis på de tre behandlingsområder ADHD, spiseforstyrrelse og angst og /eller depression, og hvordan indsatsen for de tre målgrupper skal varetages samtidigt og koordineres mellem de forskellige sektorer. Der er samtidig fokus på den tidlige forebyggende indsats, der skal forhindre, at barnet/den unge får behov for mere indgribende indsatser.

Intentionen med de nye forløbsprogrammer er i tråd med Dansk Psykolog Forenings bestræbelser for at styrke den tidlige indsats i kommunerne samt sikre bedre forløb og overgange mellem PPR og B&U-psykiatrien, når behovet for en psykiatrisk behandling opstår. Dansk Psykolog Forening arbejdede i sidste satspuljeforhandlinger netop rigtig meget på bedre vilkår for den tidlige indsats på børne-unge området.

Det har stor betydning at koordinere indsatsen og behandlingen for børn og unge med psykiske vanskeligheder på tværs af sektorer og enheder. Det siger Barbara Hoff Esbjørn, psykolog og professor MSO ved Institut for psykologi, Københavns Universitet, som har siddet med i arbejdsgruppen for forløbsprogrammet for børn og unge med angst og/eller depression:

– Et af de største problemer familier til disse børn og unge står i er, at de ikke kan få entydig besked om, hvordan de bedst kan hjælpe deres barn ud af angsten eller depressionen. Der er nødt til at være en ensartethed i vores måde at gå til disse børn og unge. Ellers risikerer vi – som det er tilfældet nu – at nogle familier får misvisende, fejlagtig og/eller modsatrettet besked, hvilket er med til at fastholde barnet, den unge og familien i problemerne.

Hun er meget opsat på, at det skal re-tænkes, hvordan børn og unge hjælpes videre.

– Det system, vi har haft indtil nu, har ikke i min optik været godt nok, så jeg mener, at vi skal være langt mere ambitiøse i vores tilgang, hvis det skal gøre en forskel på den lange bane for børn, unge, familier og samfundet som helhed.

Psykolog Henning Strand, der har siddet med i alle arbejdsgrupper til de tre forløbsprogrammer, ser vigtige perspektiver for anvendelsen og implementeringen af forløbsprogrammerne fremadrettet:

– Nu ligger forløbsprogrammerne der, og de vil kunne blive en meget stor hjælp til at indgå gode lokale aftaler mellem primærsektoren og de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, hvilket er helt afgørende for gode behandlingsforløb. Det er så vigtigt, at de lokale aktører giver sig i kast med at aftale ud fra forløbsprogrammerne.

Se også nyheden “Forløbsprogrammer skal styrke og koordinere hjælpen til børn og unge med psykiske lidelser“.

Forløbsprogrammer for børn og unge

Udmøntningen af midlerne til udbredelse og implementering af de tre nationale forløbsprogrammer i regioner og tilhørende kommuner sker som en del af satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020, hvor der er afsat 33,5 mio. kr. i perioden 2018-2020 til implementeringen.

Ansøgningspuljen til lokale projekter er målrettet relevante fagpersoner og planlæggere af implementering af forløbsprogrammer i kommuner og regioner.

Formålet med projekterne er at afprøve modeller for, hvordan regioner og kommuner kan implementere forløbsprogrammer, tilpasse og forankre dem lokalt samt finde modeller for et godt samarbejde på tværs af sektorer om de samtidige indsatser. Dansk Psykolog Forening håber, at psykologer på området vil tage initiativ til, at søge midlerne fra deres kommune eller region.

Se hvordan du søger her.

Arbejdsprogram 2016-2018

Følg med i relevante arbejdsprogrampunkter her:

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge