Søg midler til udvikling af nationale kliniske retningslinjer

 I

Sundhedsstyrelsen udarbejder i disse år nationale kliniske retningslinjer (NKR), der skal hjælpe til at sikre en ensartet behandling på tværs af landet. Faglige selskaber og miljøer er inviteret til at bidrage til udarbejdelsen og opdateringen af de kliniske retningslinjer.

I september 2017 bliver det muligt at søge Sundhedsstyrelsen om midler til udarbejdelse af nye kliniske retningslinjer. Forud for ansøgningen holder Sundhedsstyrelsen en række arrangementer for at gøre de faglige selskaber og miljøer i stand til at søge og udarbejde en national klinisk retningslinje.

Kick-off møde
Den 4. september 2017 afholdes et kick-off møde i København. På mødet vil der blive orienteret om puljen og krav til ansøgerne. Derudover vil der være fokus på GRADE og metoden til at udvikle nationale kliniske retningslinjer. Deltagelse i kick-off mødet er gratis, og pladserne bliver tildelt ved først-til-mølle-princippet.

Læs mere om mødet her eller tilmeld dig ved at sende en mail til NKRsekretariat@sst.dk.

Metodekurser
Sundhedsstyrelsen afholder desuden en række metodekurser, hvor NKR metoden gennemgås. På nuværende tidspunkt er der fastlagt kurser d. 22. og 24. august samt d. 5. og 6. september. Sundhedsstyrelsen forventer at afholde flere kurser i løbet af efteråret. Tilmelding til metodekurserne sker ligeledes ved at sende en mail til NKRsekretariat@sst.dk.

Information om nationale kliniske retningslinjer
De nationale kliniske retningslinjer har til formål at sikre en ensartet indsats og behandling for patienten, uanset hvor i landet patienten bor. NKR er systematisk udarbejdede faglige anbefalinger, der kan anvendes af sundhedspersonalet som beslutningsstøtte. NKR kan både beskæftige sig med diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering. Retningslinjerne er baseret på videnskabelig evidens og bedst praksis.

I 2012 blev der afsat 80. millioner til at udvikle 47 kliniske retningslinjer. I 2017 blev der afsat 38 millioner til at fortsatte arbejdet med NKR. Det er en del af disse midler, der kan søges om i september 2017.

Læs mere om de nationale kliniske retningslinjer her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge