Vil du være med til at udvikle nye medlemstilbud og fremme medlemstilfredshed og arbejdsglæde i forhandlingsarbejdet i Dansk Psykolog Forening?

Som vores nye souschef og chefkonsulent i forhandlingsafdelingen bliver du en bærende kraft i udviklingen af forhandlingsarbejdet i Dansk Psykolog Forening. Vi ønsker at skabe god sammenhæng mellem høj tilfredshed hos medlemmerne, gennemsigtighed i forhold til resultaterne, sammenhængende kvalitet i arbejdet og en kultur på arbejdspladsen hvor opgaverne løses i fællesskab og trivslen er i højsædet.

Stillingen er nyoprettet og placeret i forhandlingsafdelingen, som består af 5 team. Du bliver souschef (stedfortræder) for forhandlingschefen og som chefkonsulent daglig og faglig leder af i alt 10 medarbejdere i team øst i København og team vest i Aarhus. De to team varetager rådgivning og forhandling for alle offentligt ansatte psykologer i hele landet.

Jobbet

 • Have ansvar for og deltage i forhandlinger og rådgivning af offentligt ansatte psykologer om bl.a. ansættelse, løn, afsked, sygesamtaler, mv.
 • Udarbejde politiske oplæg og analyser som bidrag til den strategiske udvikling af forhandlingsområdet
 • Udvikle metoder og løbende evaluere medlemstilfredsheden med forhandlingsforløb
 • Producere og levere relevant ledelsesinformation baseret på gode data om medlemstilfredshed og opgavemængde
 • Sikre gode arbejdsgange og trivsel i afdelingen med involvering af medarbejderne
 • Være sekretær for udvalgsarbejde og tovholder for projekter

Se endvidere udvidet jobbeskrivelse.

Din profil

 • Samfundsvidenskabelig videregående uddannelse
 • Solidt kendskab til de offentlige forhandlingsområder og forhandlingserfaring
 • Bred indsigt i samfunds- og arbejdsmarkedsforhold
 • Interesse for – og gerne erfaring med – ledelse. Du skal kunne motivere og involvere
 • Veludviklet forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Godt greb om strategi- og projektarbejde
 • Skarpe kommunikative evner mundtligt og skriftligt
 • Flair for databaseret dokumentation
 • Nytænkende og udviklingsorienteret
 • Gode samarbejdsevner i forhold til alle interessenter

Vi tilbyder

En spændende stilling i en ambitiøs og levende politisk organisation med en meget engageret medlemsskare og gode kollegaer.
Løn- og ansættelsesvilkår efter individuel forhandling. Ingen højeste arbejdstid.

Dansk Psykolog Forening er en fagforening og en faglig forening for psykologer. Medlemstallet er ca. 11.000. I sekretariatet er der ansat 55 medarbejdere. Se også vores hjemmeside: www.dp.dk

ØVRIGE OPLYSNINGER
Ansøgning

Send din ansøgning mærket ”Souchef til forhandlingsafdelingen” sammen med CV og relevante bilag til Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø som e-mail til job@dp.dk, så vi har den senest mandag den 17. juni 2019 klokken 12:00.

Vi holder to samtalerunder. Indledende ansættelsessamtaler vil blive holdt torsdag den 20. juni 2019 og anden samtalerunde onsdag den 26. juni 2019. Imellem de to samtalerunder vil de ansøgere, som inviteres til anden samtalerunde blive testet.

Yderligere oplysninger

Kontakt gerne konstitueret direktør og forhandlingschef Lis Ethelberg, mobil 26 12 37 30, e-mail: le@dp.dk for yderligere oplysninger.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge