Specialpsykologerne er afgørende for kvaliteten i psykiatrien

 I

KOMMENTAR

af Eva Secher Mathiasen i anledning af uddannelsen af de første specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri

Specialpsykologuddannelsen er først og fremmest vigtig for kvaliteten i psykiatrien, men også for fagets status og psykologernes placering i den fremtidige psykiatri, men det går ikke stærkt nok med ansættelserne, siger Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening.

ESM 106Eva Secher Mathiasen ønsker de nye specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri tillykke med en uddannelse, der på mange måder er banebrydende for psykiatrien.

– Først og fremmest er specialpsykologuddannelsen et afgørende skridt for udvikling af den kvalitet, som borgerne modtager i psykiatrien. Det er det, fordi psykologernes kompetencer og viden om psykiske lidelser med uddannelsen får et større potentiale for at blive implementeret i en tiltrængt modernisering af planlægningen af psykiatriens opgaver.

– Dernæst er det meget vigtigt for fagets status, at de første specialpsykologer både i børne- og ungdomspsykiatri og i voksenpsykiatri nu er uddannet. En offentlig finansieret specialpsykologuddannelse er et kæmpe skridt i forhold til psykologernes efter- og videreuddannelse og samtidig er det centralt i forhold til psykologernes placering i den fremtidige psykiatri.

Hvor langt er vi nået i forhold til andre faggruppers anerkendelse af specialpsykologernes kompetencer?

– Vi er på mange måder nået rigtig langt, men det som ofte står tilbage er i bund og grund fagkampe om rolle, magt og løn, hvor det handler mindre om, at andre aktører i psykiatrien ikke ved, hvad vi kan med vores specialviden, og mere om, at de helt legitimt kan føle sig truet på egen position. Det betyder også, at der er et stykke vej endnu, før potentialet kan foldes helt ud. Det kræver en fortsat indsats fra foreningen med fokus på at kæmpe for psykologernes position hele tiden, men det kræver samtidig, at de enkelte psykologer tager udfordringen op. Vi snakker om at der er et glasloft som holder psykologerne nede. Dette glasloft skal brydes, både politisk, ledelsesmæssigt og af den enkelte psykolog.

Hvordan går det med ansættelsen af specialpsykologer i psykiatrien?

– Det går fremad, men ikke stærkt nok. Vi ser heldigvis flere og flere stillingsopslag hvor man søger efter specialpsykologer i hele Danmark. Vi skal derfor fastholde fokus på at sikre den rigtige kapacitet, og samtidig skal vi have regionen til at slå stillingerne op bredt i hele landet. Specialpsykologerne kan fagligt gøre en stor forskel i psykiatrien så der skal ikke kun slås stillinger op udenfor de store byer, men også i de fire universitetsbyer, ligesom psykiatrien og dermed borgerne ville have stor gavn af i højere grad at ansætte psykologer i de øvre ledelseslag, hvor beslutninger om indsats, planlægning, opgavefordeling mv., træffes.

Hvad gør Dansk Psykolog Forening for at forbedre rammerne og mulighederne for specialpsykologerne?

– Vi sidder med og påvirker alle de steder, hvor der drøftes vilkår for specialpsykologer. For eksempel arbejder vi aktuelt på at udbrede viden om, at specialpsykologer og psykologer er at forstå – også juridisk set – som sundhedspersoner, og at de derfor også kan få opgaver, ansvar og journaladgang mv., der svarer hertil. Det har længe været en sten i skoen, at andre har påstået, at vi ikke er sundhedspersoner, når vi arbejder i psykiatrien. Men det er vi altså, og det skal psykiatrien gøre brug af. Og så deltager jeg som foreningens formand i Rådet for Specialpsykologuddannelserne, hvor en række overordnede streger tegnes, ligesom erfarne og dygtige medlemmer deltager i uddannelsesudvalgene omkring uddannelsen.

Hvad er det helt præcist, der trænger til forbedring?

– Det handler i bund og grund om, at vi skal sikre, at specialpsykologerne bliver brugt og bliver brugt bedst muligt, og at det er en attraktiv karrierevej at tage, frem for, at man gør det besværligt at være ansat som specialpsykolog, som det desværre stadig er tilfældet nogen steder, hvor den lokale modstand er stor. Modstanden er naturlig, for psykologerne kommer og har kompetencer til at løse opgaver, som andre tidligere har haft monopol på. Et monopol, som har haft stor betydning for andres positioner, men som nu er mindre berettiget, fordi vi kan meget af det samme. Men jo ikke helt. For specialpsykologerne kommer med deres egen specifikke faglighed ind i arbejdet og er derfor ikke at forstå som en erstatning af noget andet – men som et skridt i udviklingen af en bedre psykiatri.

– Meget af arbejdet handler derfor om alt det, som ikke er nedskrevet, kultur, traditioner, faglige positioner, vidensudvikling, opgaveporteføljer osv. Her har vi en fast opgave mange år fremover. Heldigvis er der rigtig mange steder, hvor samarbejdet går virkelig godt, og hvor fx psykiatere og psykologer lykkes rigtig godt med at gøre gensidigt brug af hinandens kompetencer til gavn for de patienter, som har brug for det de hver især kan. Og det er jo i virkeligheden sådan det skal være. For patienterne og psykiatrien har ingen gavn af fagkampe, men er afhængige af dedikerede fagpersoner, der gør deres bedste for at dele ansvaret og lykkes i fællesskab. Den udvikling er tydelig at se rundt omkring. Og det er godt for alle parter.

Stort tillykke til det første hold specialpsykologer i børne- og ungdomspsykiatri

Mette-Bremer2Så har det første hold psykologer netop gennemført specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Mette Bremer er en af ni nye specialpsykologer pr. 1. september, mens flere følger efter de næste måneder. Mette Bremer tiltræder nu en specialpsykologstilling i Børneambulatoriet i Hillerød.

Læs mere om de nye specialpsykologer her.

Eva Secher Mathiasen:

– Vi snakker om, at der er et glasloft som holder psykologerne nede. Dette glasloft skal brydes, både politisk, ledelsesmæssigt og af den enkelte psykolog.

 

– Heldigvis er der rigtig mange steder, hvor samarbejdet går virkelig godt, og hvor fx psykiatere og psykologer lykkes rigtig godt med at gøre gensidigt brug af hinandens kompetencer til gavn for de patienter, som har brug for det, de hver især kan.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge