Stigende medlemstilfredshed i Dansk Psykolog Forening

 I

Medlemmerne er i løbet af det sidste år blevet mere tilfredse med Dansk Psykolog Forening.

Det viser den seneste medlemsundersøgelse, der for andet år i træk tegner et øjebliksbillede af medlemmernes tilfredshed.

Undersøgelsen bygger på besvarelser fra godt 2.000 medlemmer og er gennemført fra 7. januar til 28. januar 2016 i forbindelse med Projekt Medlemsservice.

Mere konkret er den generelle medlemstilfredshed steget fra 52 til 56 på en skala fra 0-100, siden Dansk Psykolog Forening gennemførte den første medlemsundersøgelse i begyndelsen af 2015.

Vi ser især en stigende tilfredshed med vores fagmagasin P, hjemmesiden, nyhedsbreve og Facebook. Resultaterne peger i retning af, at både sekretariatet og bestyrelsen er blevet bedre til at tilgodese efterspørgslen fra sidste års kvantitative og kvalitative medlemsundersøgelser, som viste, at medlemmer savner større indblik i foreningens arbejde. Både det arbejde, som foregår i sekretariatet og på politisk niveau.

Men selvom det går den rette vej med medlemstilfredsheden er der fortsat plads til forbedringer. Derfor fortsætter arbejdet med at højne medlemstilfredsheden.

Foreningen har siden den første måling tilbage i 2015 været i fuld gang med en række initiativer, som skal højne tilfredsheden. Der arbejdes på flere spor blandt andet kvaliteten af forhandling og rådgivning. På rådgivningssiden er der blandt andet påbegyndt initiativer, som indebærer interne workshops i sekretariatet. Og i foråret 2016 iværksættes løbende evalueringer af sekretariatets praksis på de to områder. Formålet er at sekretariatet løbende kan justere på sin praksis ved at tage medlemmernes evalueringer til indsigt. Medlemmerne vil løbende blive spurgt til deres tilfredshed i rådgivningssituationer for at sikre, at sekretariatet er på rette vej.

Foreningens initiativer omkring forbedring af medlemsservice vil løbende blive annonceret i nyhedsbrevene.

Undersøgelsen

bygger på besvarelser fra godt 2.000 medlemmer og er gennemført fra 7. januar til 28. januar 2016 i forbindelse med Projekt Medlemsservice.

Se hele undersøgelsen her

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge