Stil krav

 I

Hvilke udfordringer møder du i din dagligdag? Og hvad kan få dig til at tænke på Dansk Psykolog Forening i løbet af en dag? Det ene spørgsmål af umådelige dimensioner, det andet afgjort noget snævrere, men måske alligevel ikke nemmere at svare på. Vi tager det ikke for givet, at du overhovedet tænker på din forening i løbet af dagen.

Men alligevel: Der er jo grunde til, at vi spørger, og også at vi sammenstiller de to spørgsmål. Vi har nemlig taget hul på ’Projekt Medlemsservice’ med en kvalitativ undersøgelse, hvor vi ved hjælp af et nyt begreb, Medlemsrejsen, ønsker at skabe en bedre kobling mellem den enkelte psykologs vej gennem arbejdslivet og den rolle, foreningen tænkes at spille undervejs.

I den indledende fase har vi henvendt os til tilfældigt udvalgte medlemmer landet over, men fordelt på forskellige arter af tilknytning til arbejdsmarkedet og i forskellige faser af deres arbejdsliv – som så kalder på forskellige ”møder” med deres forening. Vi opsøger dem i disse måneder for gennem interview at nå frem til en dybere forståelse af, hvor brugerinddragelse kan bringe psykologerne og deres forening hen. Vi vil videre end til en formel og udvendig viden om, hvad medlemmer kan ønske af deres forening. Ønsket er at opnå viden, der kan bygges videre på og omsættes til handling.

Projektet er inspireret af de arbejdsformer, vi har benyttet os af i de første år med Psykologkampagnen, og som åbnede for en ny type dialog mellem medlemmer og forening. Forløbet var på mange måder et brud med eller en nyorientering af den klassiske tænkning om, hvad medlemsservice er. Mange psykologer lod sig inspirere, hentede viden og stillede med den ny viden som ballast nye krav til foreningen.

Det har givet anledning til nu at gå et spadestik dybere. Stil krav – det gør vi, hedder et reklameslogan. Omsat til vores verden: Lad ikke din forening være ene om at definere, hvad god medlemsservice er. Brug de muligheder, også du har og får, til at stille krav. Vi mener det alvorligt, når vi taler om brugerinddragelse.

Leder (pdf)

Kommentarer
 • Tine Nielsen
  Svar

  Jeg synes det er et godt initiativ på det generelle plan, men når det gøres som en facebook gruppe, så afskæres mange af os!

  det kan ikke være rigtigt at vi skal være medlem af et socialt medium, som ikke er beregnet til sådant for at deltage i fagpolitiske/arbejdsmæssige/professionelle sammenhænge!

  det må kunne gøres bedre – fx et helt almindeligt lukket internet site med adgangskode for de interesserede.

 • Monica Lorenzo Pugholm
  Svar

  Kære Tine

  Beklager at jeg først ser din kommentar nu. Når vi har oprettet en lukket facebookside til Projekt Medlemsservice, så er det bestemt ikke for at udelukke nogen fra en debat. Tværtimod er hensigten at inkludere og tiltrække så mange medlemmer som muligt til at mene noget om den service vi yder. En lukket internetside med kodeord ville kunne tiltrække en del, men vi ved af tidligere erfaring, at alt for mange medlemmer slet ikke klikker sig ind på en sådan side, måske fordi der efterhånden er så mange online fora, som man er del af.

  Vores tanke er i stedet at synliggøre projektet på alle vores platforme og møde medlemmerne der hvor de er, sådan at vi når ud til og får inddraget så mange medlemmer som muligt. Vi skriver derfor om projektet på Facebook, på hjemmesiden, i vores nyhedsbreve og i Psykolog Nyt – og i nærmeste fremtid sender vi også en undersøgelse ud, som alle medlemmer snart vil modtage et link til i deres mailboks. Derudover gennemfører vi også en lang række medlemsinterviews og på hjemmesiden vil vi åbne op for de tematikker, der viser sig her. På den måde bliver der, også for de medlemmer der ikke har interesse i Facebook, god mulighed for at følge med i og ikke mindst komme med de bidrag til projektet, som er så vigtige for, at vi kan blive klogere på, hvad medlemmerne efterspørger.

  Bedste hilsner udviklingskonsulent, projektleder

  Monica Lorenzo Pugholm

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge