Stipendium til medfinansiering af 1/3 ph.d.-projekt

 I

Praksissektorens Forskningsråd i Region Hovedstaden har opslået et 1/3 stipendium på 12 måneder til medfinansiering af ph.d.-projekt, der vil være relevant at søge for psykologer, som ønsker at skrive en ph.d. inden for følgende tre områder

1. Samarbejdet mellem aktørerne i praksissektoren
2. Lidelser i bevægeapparatet
3. Angst og depression

Der kan maximalt søges om kr. 550.000 inkl. driftsmidler fra Forskningsrådet, og det forventes, at stipendiemodtagerne påbegynder deres ph.d.-projekter senest 1. januar 2016.

Ansøgninger vil blive eksternt bedømt af et fagkyndigt udvalg med vægt på projektets relevans i forhold til de opslåede temaer og den faglige kvalitet i projektbeskrivelsen. Det vil i den endelige beslutning om støtte yderligere være af afgørende betydning, at projektet har klar relevans for praksissektoren i Region Hovedstaden.

Ansøgningsfrist er fredag d. 19. december 2014 kl. 12, og ansøgninger modtages kun via Region Hovedstadens jobportal.

Læs mere om stipendiet og krav til ansøgere her.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge