Stor medlemstilfredshed med sekretariatets telefonrådgivning

 I

I foråret blev sekretariatets telefonrådgivning evalueret af foreningens medlemmer. Der viste sig stor tilfredshed med den konkrete telefonrådgivning. Evalueringen viste også, at tilfredsheden med den konkrete rådgivning er højere end den generelle tilfredshed med foreningen. Rapporten ligger nu klar.

76 procent af de medlemmer, som valgte at evaluere, angav at være meget tilfredse med den konkrete telefonrådgivning. Ingen var utilfredse med den modtagne rådgivning.

Anderledes så det ud med den generelle tilfredshed med medlemskabet. Her angav 33 procent at være meget tilfredse med deres medlemskab af foreningen, mens 4 procent angav at være utilfredse.

Du kan læse den samlede rapport “Evaluering af telefonraadgivningen. April 2016“.

BAGGRUND
Som et tiltag under Projekt Medlemsservice er sekretariatets telefonrådgivning blevet evalueret. Evalueringen fandt sted i perioden den 11. april til den 6. maj. I alt 398 medlemmer fik tilsendt et evalueringsskema efter at have været i kontakt med foreningens sekretariatsansatte. 110 medlemmer valgte at besvare spørgsmålene. Det svarer til en evalueringsprocent på 27 %.

Evalueringsskemaerne blev prototypetestet blandt en række medlemmer. Sekretariatet vil gerne takke de medlemmer, som tog sig tid til at sikre skemaets brugervenlighed.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge