Stor medlemsundersøgelse om autorisationsordningen

 I

Dansk Psykolog Forening sætter tirsdag den 13. juni 2017 gang i en stor medlemsundersøgelse om autorisationsordningen. Svarene skal på længere sigt bruges til at forbedre forholdene for de nyuddannede psykologer.

Medlemsundersøgelsen skal afdække forholdene i den autorisationsordning, der eksisterer i dag, og vi vil gerne høre såvel autoriserede som ikke-autoriseredes syn på ordningen, ligesom vi også har brug for indblik fra de psykologer, der er arbejdsgivere for psykologer, der er i gang med at blive autoriseret.

Undersøgelsen er et led i et projekt, der handler om at undersøge mulighederne for at arbejde for uddannelsesstillinger for ikke-autoriserede psykologer. En opgave, der blev besluttet på den seneste generalforsamling. Dine svar kan derfor ikke blot hjælpe foreningen, men også hjælpe med at forbedre forholdene for nyuddannede psykologer på længere sigt.

Du deltager i undersøgelse gennem det link, du har modtaget i den mail, som du har oplyst i vores medlemssystem Mit DP. Vi håber meget, at du vil vælge at deltage.

Følg med i arbejdet om afdækningen af autorisationsordningen og dens resultater i Psykologernes Nyhedsbrev og på siden om autorisation. Rapporten forventes færdig efter sommerferien.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte konsulent Anne Mette Marker Mertz på amm@dp.dk.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge