Øget fleksibilitet i specialistuddannelserne

 I

Foreningens ti specialistuddannelser er blevet set efter i sømmene med særligt henblik på at øge fleksibiliteten og sikre et ajourført indhold i specialistuddannelsesforløbene. Det har ført til en række ændringer i uddannelserne, som alle nu er er at finde på foreningens hjemmeside.

“Fleksibelt valg” i uddannelserne

De største ændringer i forbindelse med revideringen af specialistuddannelserne er:

  • Indførelsen af ”Fleksibelt valg”
  • Erstatning af kurser på voksenmodulet
  • Et ændret indhold i specialistuddannelsen i arbejds- og organisationspsykologi

Udgangspunktet for en revidering af specialistuddannelserne er ønsket om at øge fleksibiliteten i uddannelserne. Det sker især med ”Fleksibelt valg”, som er indført på alle uddannelserne undtagen arbejds- og organisationspsykologi.

Ganske kort betyder fleksibelt valg, at 150 timers teori frit kan sammensættes af kurser på relevante specialers specialiseringsmoduler som erstatning for kurser placeret i hhv. voksen-/børnemodulet og det tværgående modul. Modulerne vedrørende forskning og formidling (60 timer) og specialiseringsmodulet (150) er obligatoriske.

Det betyder, at flere kurser fremover kan godkendes i de enkelte specialistuddannelsesforløb.

Tidssvarende forløb

Øvrige ændringer i specialistuddannelsernes opbygning og indhold er sket for at styrke uddannelserne og sikre et tidssvarende indhold, der stemmer overens med den virkelighed psykologerne møder i praksis.

UDDANNELSERNE

Se beskrivelserne af alle uddannelserne samt alle praktiske informationer omkring dem.

Gå til Specialist & Supervisor

DIGITAL ANSØGNING

Specialistansøgningsskemaerne er blevet digitaliseret, så administrationen af et specialistuddannelsesforløb bliver lettere for den enkelte psykolog selv at administrere.

hvidt

De digitale ansøgningsskemaerne finder du i Mit DP. Her finder du også en vejledning til ansøgningsskemaerne.

hvidt

Du behøver ikke være i gang med en specialistuddannelse for at gøre brug af skemaerne. Du kan blot benytte dem som et redskab til at holde dine kursusaktiviteter ajour – og evt. på et senere tidspunkt se, om dine kurser kan indgå som elementer i en specialistuddannelse.

Gå Mit DP

Revideringen af uddannelserne såvel som digitaliseringen af ansøgningsskemaerne betegner en glidende overgang mod større fleksibilitet.

For alle dem, der er i gang med en specialistuddannelse, forbliver alt ved det gamle.

Ingen af de nye ændringer får betydning for igangværende eller afsluttede, godkendte forløb. Derfor er både den hidtidige specialistuddannelsespjece og de traditionelle ansøgningsskemaer også stadig tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge