Studenterrådgivningen ønsker plads i løsningen af studerendes mistrivsel

 I

Psykologernes Nyhedsbrev 12/2018 bragte den 4. december cand.psych. Julie Lund Zafiris undersøgelse, der viste at mange studerende mistrives på psykologistudiet. Nyhedsbrevet har modtaget en kommentar fra phd, specialpsykolog i psykiatri, specialist og supervisor i psykoterapi, Sanne Kjær, der som afdelingsleder og på vegne af Studenterrådgivningen i hele landet tilbyder sig som aktør i samarbejdet om bedring af de studerendes forhold.

I artiklen hed det bl.a.

“Danske psykologistuderende er markant mere stressede end resten af befolkningen og blandt andet arbejdsbyrde, konkurrence og præstationspres er forbundet med stress blandt de studerende. Det kan være svært at tale om, viser netop udkommet trivselsundersøgelse blandt de studerende i Dansk Psykolog Forenings Studentersektion”.

Kommentar af Ph.d., specialpsykolog i psykiatri samt specialist og supervisor i psykoterapi, Sanne Kjær, afdelingsleder, på vegne af Studenterrrådgivningen i hele landet:

På vegne af Studenterrådgivningen vil jeg gerne kommentere artiklen om psykologistuderendes mistrivsel fra 4/12 2018.

Det er nedslående læsning, at psykologistuderende er markant mere stressede end resten af befolkningen. Vi i Studenterrådgivningen synes, det er meget positivt, at der udføres denne slags undersøgelser, så der kan komme så meget fokus som muligt på studerendes (mis)trivsel.

Resultaterne fra undersøgelsen kommer desværre ikke bag på os. Vi ser forholdsmæssigt mange psykologistuderende i vores rådgivning, hvilket der naturligvis kan være flere forklaringer på, men en af forklaringerne er sandsynligvis at finde i Julie Lund Zafiris undersøgelse – at mange psykologistuderende mistrives.

Vi har en række tilbud i Studenterrådgivningen, som kan hjælpe de studerende med nogle af de mistrivselsemner, der kommer frem i Julies undersøgelse.

Udover individuelle samtaler med udgangspunkt i at hjælpe studerende med deres specifikke problemstillinger, har vi en række gruppe- og workshoptilbud fx om perfektionisme og selvkritik, stress, eksamensangst, udsættelsesproblematikker og hvordan man skaber sig et godt studieliv.

Vi sætter blandt andet fokus på, hvordan de studerende kan identificere og holde fast i deres egne værdier og tilrettelægge et liv med plads til både studie og fritid.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi gerne hjælper de studerende, der henvender sig til os. Samtidig synes vi, at Julie har en god pointe i, at ”der skal ske ændringer i de lokale rammer, som drives af de studerende og universitet i fællesskab”.

Julie foreslår, at ”løsningen skal findes i samarbejde mellem de studerende, universitetsledelsen og politikerne”. Vi vil gerne tilbyde Studenterrådgivningen, som endnu en aktør i samarbejdet om, hvordan vi får skabt så gode rammer som overhovedet muligt for (psykologi)studerende.

Vi ved, at uddannelserne gør rigtig meget og at alle har de bedste intentioner om at ville de studerende det bedste. Alligevel viser Julies undersøgelse, at der er et stykke vej endnu.

Vi har gode erfaringer med at samarbejde med ledere, undervisere og studerende ved videregående uddannelser for at finde de løsninger, der bedst styrker trivslen og højner fagligheden.

Samarbejdet giver som oftest anledning til tiltag, der styrker den faglige og sociale integration. Eksempelvis har vi støttet etableringen af mentorordninger, hvor ældre studerende trænes i at være en slags rollemodeller for, at alt ikke behøver være perfekt, og at der etableres rum, hvor man kan tale om uperfektheder og stress. Et eksempel kan findes ved medicinstudiet i form af Pusterummet.

I håb om at vi sammen kan finde bæredygtige løsninger for kommende kolleger!

Med venlig hilsen

Sanne Kjær

Se artiklen Julie Lund Zafiris artikel “Mange studerende mistrives på studiet“.

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge