STUDENTERRABAT

Bliv studentermedlem og opnå en lang række kontante fordele. Betal fx kun 32 kr. pr. måned i hele din studietid.

Læs mere

A-KASSE

Som studerende har du mulighed for gratis medlemskab i Akademikernes, hvis du er under 30 år og har en samlet indtægt på maks. 220.740 kr. om året (2016 sats).

Læs mere

Studentermedlemmer er automatisk med i Studentersektionen (DPS)

Den Studerendes ABC

A-kasse

Tal viser, at den største ledighed blandt psykologer er hos nyuddannede. Det er derfor vigtigt, at du melder dig ind i en a-kasse, så du ved evt. ledighed kan få dagpenge.

Melder du dig ind, senest 1 år inden du afslutter dit studie, kan du få dagpenge, fra lige efter at du er færdiguddannet.

Melder du dig ind, senest 14 dage efter du har afsluttet dit studium, har du ret til dagpenge efter en måneds karantæne.

Overholder du ikke 14-dages fristen, mister du retten til at få dagpenge. Du skal i stedet optjene denne ret igen ved at have arbejde i 1 år, samtidig med du betaler kontingent til din a-kasse.

Vi anbefaler Akademikernes, som er den a-kasse, der har bedst indsigt i psykologernes beskæftigelse og beskæftigelsesmuligheder.

Læs mere på Aka.dk/din-situation/nyuddannet

EFPSA

EFPSA (European Federation of Psychology Students Association) er en sammenslutning af psykologistuderende fra hele Europa, som deler viden om psykologien.

Hvert år afholder sammenslutningen en kongres med skiftende temaer. Kongressen giver mulighed for at møde psykologistuderende fra andre europæiske lande og at for at få faglige input gennem oplæg fra internationale undervisere og forskere.

Læs mere på efpsa.org

Faglige fællesskaber

I studietiden er det oplagt, at du finder dit fagfællesskab inden for universitets mure. Men tænk også på tiden efter studiet og begynd at opdyrke fællesskaber uden for universitetet.

Allerede mens du er studerende, kan du som medlem af Dansk Psykolog Forening indgå i en lang række forskellige faglige netværk.

Du kan deltage i foreningens kurser, årsmøder med workshops og generalforsamlingen, som afholdes hvert andet år.

Som studentermedlem er du automatisk tilknyttet Studentersektionen (DPS). DPS arbejder for at fremme de psykologistuderendes faglige og studiepolitiske interesser, og for at støtte medlemmernes faglige udvikling gennem arrangementer som fx foredrag, filmfremvisninger, udflugter, frivilligmesser og minikonferencer.

Herudover er der under Dansk Psykolog Forening en lang række faglige selskaber. Se på de enkelte selskabers hjemmesider, om du kan blive medlem som studerende. Medlemmer af de faglige selskaber betaler som regel et fast kontingent, der giver mulighed for at deltage i kurser og gå til foredrag om særlige arbejds- og interesseområder indenfor psykologien. Studerende får ofte studierabat til arrangementerne i de enkelte selskaber.

Du finder en liste over alle kredse, sektioner og selskaber her.

Du er automatisk med i Studentersektionen som medlem af DP.

Følg med i Studentersektionens arrangementer mv. i hhv. København, Aarhus, Aalborg og Odense. Følg Studentersektionen på hjemmesiden.

Besøg Studentersektionens åbne facebook-gruppe

Find listen over alle faglige selskaber under Dansk Psykolog Forening.

Forsikring

Bliv forsikret i Runa Forsikring

Som medlem af Dansk Psykolog Forening kan du købe private forsikringer hos Runa Forsikring. Forsikringerne giver dig den økonomiske tryghed, du har brug for, hvis du bliver ramt af en skade eller en ulykke.

Som studerende kan du købe en billig studieforsikring med rabat, der omfatter:

 • Indboforsikring inkl. elektronikdækning, 50 % rabat
 • Rejseforsikring med afbestilling, 50 % rabat
 • Ulykkesforsikring inkl. farlig sport, 25 % rabat

Du får ovenikøbet Studieforsikring EKSTRA med tre kontante fordele:

 • 0 kr. i selvrisiko på cykeltyveri
 • Heltidsdækning på ulykkesforsikringen
 • Et helt års ekstra studierabat, når du er færdiguddannet

Vi tilbyder også andre forsikringer som fx bilforsikring og husforsikring.

’Bedst i test’ flere gange
Runa Forsikring er flere gange blevet kåret ”Bedst i Test” af Forbrugerrådet Tænk Penge.

Et forsikringsfællesskab med mening og værdi for dig
Hos Runa Forsikring bliver du en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab. Det betyder, at vi dækker ind for hinanden og deles om alt – også risikoen og regningen. Målet er at sikre dig den bedste dækning. Du kan forvente en god rådgivning og en tillidsfuld skadesbehandling. Og når du har haft indboforsikring i tre år, får du en loyalitetsrabat som tak for, at du er et trofast medlem af forsikringsfællesskabet.

Runa Forsikring er en del af LB Forsikring, der også består af Lærerstandens Brandforsikring og Bauta Forsikring.

Ring, og få et tilbud på 33 95 76 82, eller læs mere på Runa Forsikrings hjemmeside.

(Annoncetekst fra Runa Forsikring)

Frivilligt arbejde

Psykologfaget byder på mange forskellige muligheder for spændende frivilligt arbejde. Ved at arbejde frivilligt, kan du afprøve dine kompetencer fra studiet og få erfaringer, som kan gavne dit CV og hjælpe dig, når du søger job fremover. Frivilligt arbejde varierer i omfang, og du kan derfor vælge ud fra, hvad du har tid til, uden at det er på bekostning af studiet.

På hjemmesider som www.frivilligjob.dk kan du søge frivilligt arbejde og få erfaring med eksempelvis rådgivning af udsatte personer og samtaleterapi. Mange patient- og pårørendeforeninger søger desuden jævnligt frivillige, fx Kræftens Bekæmpelse.

Derudover arrangerer  Dansk Psykolog Forenings Studentersektion (DPS) årligt en ’Frivilligmesse’, hvor en række frivillige foreninger i Aarhus besøger Psykologisk Institut på Aarhus Universitet og giver et indblik i deres forskellige arbejdsområder.

Dansk Psykolog Forening har også udgivet pjecen Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivilligt arbejde – råd og vejledning om ulønnet arbejde.

Graviditet og fødsel

Studierne er ikke en hindring for at få børn. Tværtimod vil nogen snarere sige.

Flere finder det faktisk lettere at tilrettelægge deres  tid hensigtsmæssigt omkring graviditet og barn med den fleksibilitet, som studielivet giver dem.

I de fleste tilfælde vil det også være en fordel at være på barsel under studierne i stedet for i begyndelsen af karrieren; mange arbejdsgivere vil foretrække en nyuddannet psykolog fremfor en nyuddannet psykolog med 1-2 års orlov som udgangspunkt.

Du kan imidlertid gennem studiejob, frivilligt arbejde, foreningsarbejde etc. have opnået så megen erfaring, at et par års barsel ikke vil spille nogen rolle for dine jobmuligheder efterfølgende. Du vil ligeledes kunne opfatte det som et enormt stort pres at skulle være forælder, samtidig med du skal præstere på universitetet.

Der er mange faktorer, der vil gøre sig gældende for, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at få de børn, man ønsker sig – og det vil derfor være en subjektiv vurdering, hvorvidt studietiden er det mest oplagte tidspunkt.

Du kan få ekstra SU, hvis du bliver forælder under din uddannelse.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med barsel under dit studieforløb, kan du tale med SU styrelsen eller SU kontoret, din studievejleder og din egen bopælskommune.

Læs om SU (Statens Uddannelsesstøtte)

Find dit SU kontor

Studievejledningen på psykologi Københavns Universitet

Studievejledningen på psykologi Aarhus Universitet

Studievejledningen på psykologi Aalborg Universitet

Faglige vejledere på psykologi Syddansk Universitet Odense

Karrieremuligheder

Offentlig ansættelse

Hovedparten af psykologer er ansat i offentligt regi, hvor de udøver forskellige former for behandlings-, rådgivnings- evaluerings- og undervisningsarbejde.

PPR

PPR (pædagogisk-psykologisk rådgivning) og psykiatrien er to store arbejdsområder inden for den offentlige sektor.

I PPR arbejder psykologen med at rådgive lærere, pædagoger og forældre om hensigtsmæssig håndtering af børn og unge mellem 0-18 år.

PPR-psykologer, som ofte er kommunalt ansat, arbejder i teams, hvor den enkelte psykolog er tilknyttet og har ansvaret for specifikke skoler og institutioner.

Psykologens arbejdsopgaver er bl.a. at foretage psykologiske test af børnene og at have samtaler med forældre, lærere, pædagoger og ledere om at skabe det bedst mulige samarbejde om at imødekomme det enkelte barns behov.

I PPR er der ofte gode muligheder for at opnå autorisation og videreuddannelse til specialist. Desuden er psykologer også ansat i ledelsesmæssige stillinger indenfor PPR-området.

Psykiatrien

Psykiatrien er opdelt i børn/unge (0-18 år) og voksne (18+ år) og dækker over en bred vifte af psykologiske problemstillinger, metodiske tilgange og arbejdsopgaver.

I samarbejde med psykiatere og andre fagfolk udreder psykologen henviste patienter for psykisk lidelse. Herudover vil det ofte være psykologens opgave at have samtaleforløb med patienter og at supervisere kolleger på afdelingen – fx sygeplejersker og pædagoger.

Privat ansættelse

Psykologer bliver i stigende grad ansat på det private arbejdsmarked som konsulenter eller i virksomheders uddannelses-, personale- og videnskabsafdelinger.

Psykologer i det private arbejdsliv finder beskæftigelse i fx private psykologpraksisser og i konsulentvirksomheder. Arbejdet omfatter således både klinisk arbejde og mere arbejds- og organisationspsykologisk orienterede opgaver som fx ledelses- og medarbejderudvikling, optimering af interne og eksterne samarbejdsrelationer og andre opgaver af relevans for det psykiske arbejdsmiljø.

Psykologkompetencer anvendes også i en lang række forskellige stillinger, som måske ikke har været tiltænkt en psykolog fra starten. Inden for alle områder, hvor mennesker er involveret, kan psykologer være værdifulde medspillere; eksempelvis inden for HR eller i arbejdet med at tilpasse undersøgelser, teknik, produkter, kampagner, reklamer etc. brugeres adfærd, behov og kompetencer.

Matcher dine jobønsker og kompetencer et stillingsopslag, skal du derfor ikke afholde dig fra at sende en ansøgning, selv om der ikke specifikt søges efter en psykolog. Lad interessen og dit engagement drive værket, og gør det klart både for dig selv og din evt. kommende arbejdsgiver, hvad du som psykolog kan bidrage med.

Hvis du søger job i det private erhvervsliv, kan det være en god idé at orientere dig hos AC-organisationer fx DJØF (Danske Jurister og Økonomers Fagforbund) eller DM (Dansk Magisterforening), der formidler mange stillinger af relevans for psykologer.

Selvstændig

Endelig er der det liberale område, hvor du kan slå dig med egen kliniske praksis, konsulentvirksomhed eller lignende og løse opgaver for kommuner, virksomheder, forsikringsselskaber, i netværk etc.

Forskning

Hertil kommer psykologer, der med en ph.d. vælger forskningsvejen.

En ph.d. foregår ved universiteter, andre højere uddannelsesinstitutioner eller ved en sektorforskningsinstitution. Er man ansat i en privat eller offentlig virksomhed, hvis interesseområde man udfører sin ph.d. inden for, opnår man en erhvervs-ph.d.

Få inspiration til din karriere

Mød 30 psykologer i forskellige job på foreningens karriereportrætter på www.dp.dk/uddannelse-og-karriere/karriereportratter.

Dansk Psykolog Forening opfordrer psykologer til generelt at søge job så bredt som muligt – på nettet, i dagspressen og via netværk med andre akademikere.

Kompetencer som nyuddannet

Psykologfaget har den særlige udfordring, at praktisk erfaring typisk er noget, man først får igennem sin første ansættelse. Mange nyuddannede psykologer har derfor svært ved at se, hvordan de kan konkurrere med mere erfarne psykologer om de ledige stillinger.

Men som nyuddannet vil du typisk være opdateret i forhold til nyeste forskning, du vil sikkert kunne bidrage med nye perspektiver på dit arbejdsområde og have en anderledes tilgang til de problemstillinger, man møder i arbejdet som psykolog.

Både mens du studerer og når du skal søge dit første job som færdiguddannet, er der mange muligheder for at få hjælp til at afklare dine kompetencer og få skrevet gode jobansøgninger.

Find gode råd i Psykologers mange veje – Sæt ord på dine kompetencer”.

Kontakt til arbejdsmarkedet

Kontakt til arbejdsmarkedet er meget vigtigt for at få job efter studiet. Mange stillinger besættes gennem netværk og kontakter frem for gennem stillingsopslag. Du forbedrer derfor dine muligheder ved allerede under studiet at tænke på, hvordan du kan få og opretholde kontakter til arbejdsmarkedet.

Kontakt til praktiksted

Du får i din studietid en vigtig kontakt til arbejdsmarkedet – nemlig din praktik. Det er en god idé at holde denne kontakt ved lige, også når du er færdig med praktikken. Ofte ansættes tidligere praktikanter i vikariater. Selv et kort vikariat er en god kvalifikation som nyuddannet.

Kontakt til psykologarbejdspladser

Gennem studiet og opgaveskrivning kan du få mulighed for at få kontakt med psykologarbejdspladser. Hold kontakten ved lige, da mange ledere kigger sig omkring blandt deres kontakter, hvis de skal have et vikariat besat.

Kontakt til arbejdspladser gennem job

Gennem dine studiejobs får du også kontakt til arbejdsmarkedet. Selv om du ikke har arbejde på en psykologarbejdsplads, kan du godt få kontakter, som du kan bruge i din jobsøgning som psykolog, idet psykologer arbejder mange steder. Også på steder som ikke traditionelt ansætter psykologer.

Netværksgrupper

Under studiet får du kontakt med mange fagfæller, både studerende og uddannede psykologer. Disse kan fungere som uformelt netværk for dig, når du søger arbejde. Netværk kan også være mere formelle, fx gennem medlemskab i et fagligt selskab eller en interessegruppe.

Du kan fx bruge en netværksgruppe til at få styr på følgende:

 • Oplysninger om hvad man laver på en bestemt arbejdsplads.
 • Argumenter for hvorfor du søger en bestemt stilling.
 • Hvordan forskellige ledelsesformer fungerer.
 • Hvordan samarbejdet er på arbejdspladserne.
 • Sparring i forhold til hvor du skal søge job.

Erfa-grupper

Erfaringsudvekslingsgrupper giver god mulighed for at diskutere studiet, faglighed og erfaringer fra det praktiske psykologarbejde. Erfaringer viser, at du, hvis du har mulighed for at oprette eller være med i en sådan gruppe, kan lette din vej ud på arbejdsmarkedet.

Fritid

Dine fritidsaktiviteter kan have betydning for dit psykologarbejde. Dels fordi man kan få kontakter og netværk gennem fritidsaktiviteter, dels fordi det at have fritidsinteresser viser en interesse i samfundet og det lokale miljø.

Ledighed

Læs ledighedsstatistikken for psykologer her.

Rådgivning

Du kan i DP’ s sekretariat modtage rådgivning, hjælp og vejledning i forhold til f.eks. forhold på arbejdsmarkedet, myndigheder o.lign.
Er du omfattet af de offentlige overenskomster for psykologer, forhandler vi løn for dig. Herudover forhandler vi som hovedregel ikke for dig, og vi fører ikke advokatsager.

Hvis du har studierelaterede eller personlige problemer, såsom fx eksamensangst, stress eller depression, kan du kontakte karrierevejlederen på dit universitet eller Studenterrådgivningen, hvor du kan få rådgivning af blandt andet psykologer.

Læs mere om Dansk Psykolog Forenings karriererådgivning her.

Studenterpolitik

Er du interesseret i at sætte psykologien på det politiske landkort, allerede mens du studerer, er det oplagt at blive aktiv i Studentersektionens (DPS’) styrelse.

Du kan blive valgt som aktiv på den årlige generalforsamling, som finder sted i februar/marts. Her vælges op til fem aktive og to supplerende medlemmer på hvert universitet.

Ud af de fem aktive vælges en formand på hvert universitet, samt en formand for hele sektionen nationalt.

Alle medlemmer mødes til koordinerende møder to gange årligt, og ind imellem arbejder hver enkelt universitetsgruppe på både fælles nationale initiativer og lokale initiativer på det pågældende universitet.

To af medlemmerne (formand og næstformand) sidder med i Dansk Psykolog Forenings bestyrelse. Det giver DPS gode muligheder for at bidrage direkte til det politiske arbejde i foreningen. Desuden er der flere udvalg under foreningen, hvor DPS er repræsenteret.

Besøg Studentersektionen på hjemmesiden og se dens styrelse og delstyrelser i København, Aarhus, Aalborg og Odense.

Besøg Studentersektionens åbne facebook-gruppe

Studieafslutning

Du skal være opmærksom på, at du skal overholde forskellige frister hos a-kasse og arbejdsformidling, hvis du vil have arbejdsløshedsunderstøttelse, når du blive færdig som psykolog.

Tilmelding til a-kasse (husk 14 dages frist)

For at få understøttelse skal du være medlem af en arbejdsløshedskasse. Du kan som dimittend opnå understøttelse efter en måned, hvis du indmelder dig i a-kasse senest 14 dage efter studieafslutning. Læs mere om dette under punktet om a-kasse.

Hvis du allerede er tilmeldt a-kasse, skal du kontakte den i forbinde med studieafslutning.

Har du studiejob, skal du kontakte a-kassen (også selv om du ikke er medlem endnu), så du kan få oplysninger om reglerne for ophør af studiejob, hvis du skal kunne få dagpenge.

Tilmelding til jobcenteret

For at modtage dagpenge, skal du også være tilmeldt jobcenteret i din kommune som arbejdssøgende. Kontakt dit lokale jobcenter for at tilmelde dig eller tilmeld dig på www.jobnet.dk.

Skift medlemsstatus

Er du medlem af Dansk Psykolog Forening, skal du huske at ændre medlemsstatus. Det har betydning for din tilknytning til foreningen:

 • Du får som uddannet psykolog fuld stemmeret ved generalforsamlingen.
 • Du bliver medlem af en region og kan deltage i deres aktiviteter.

Når du er i arbejde bliver du medlem af den sektion, som varetager de fagforeningspolitiske forhold inden for dit ansættelsesområde.

Du kan fortælle os om ændringer via Mit DP.

Ønsker du at vide mere om overgangen fra universitet til job, kan du læse undersøgelsen “Det frie valg eller det frie fald – overgangen fra studium til job”. Her afdækker Akademikernes Centralorganisation muligheden for at nedbringe dimittendledigheden ved at forbedre sammenhængen mellem studieliv og arbejdsliv for de ca. 13.000 nyuddannede akademikere, der hvert år skal finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

Studiejob

Arbejde ved siden af studierne og tidlig jobsøgning inden studiets afslutning spiller en stor rolle, når du som nyuddannet skal søge job.

Med et studiejob får du afprøvet dine kompetencer i praksis og du får kontakter, som du kan bruge i din videre jobsøgning.

Der er mange arbejdsområder, som kan have relevans for psykologistudiet; arbejde med børn og unge vil give dig en praktisk vinkel på udviklingspsykologien, et job i ældresektoren vil give dig indblik i gerontopsykologien og med ansættelse i enhver form for virksomhed kan du iagttage arbejds- og organisationspsykologiske processer.

Mange studerende vil gerne prøve kræfter med klinisk praksis og samtale allerede under studiet. Her er der flere muligheder, især inden for frivilligt arbejde.

Studenteransattes Landsforbund - SUL

Dansk Psykolog Forening har indgået en dobbeltorganiseringsaftale med studenteransatte på universiteterne.

Læs om forbundet her.

Udveksling og rejselegater

Hvis du vil opleve et land og dets kultur og få nye perspektiver på dit psykologfaglige virke, er et udvekslingsophold en oplagt mulighed.

Det kan være en omstændelig proces at komme i udveksling, da du skal finde fag, der opfylder de krav, der stilles fra dit eget universitet om indhold og ECTS-point. Mange universiteter i udlandet tager primært udvekslingsstuderende ind på bacheloruddannelsen, hvilket ikke stemmer så godt overens med den noget stramme fagstruktur på bacheloruddannelsen i Danmark.

Uddannelses- og Forskningsministeriet – Styrelsen for Videregående Uddannelser har udarbejdet hjemmesiden www.gribverden.dk, hvor du kan finde information og få inspiration til et eventuelt udlandsophold.

Dansk Psykolog Forening tilbyder ikke rejselegater, men der er gode muligheder hos andre fonde, fx Knud Højgaard Fonden.

Se foreningens samlede liste over legater og fonde, der i visse tilfælde inkluderer rejselegaer, her.https://www.dp.dk/uddannelse-karriere/legater-og-fonde/

Her kan du læse mere om udvekslingsmuligheder på Aarhus Universitet, Københavns Universitet og Syddansk Universitet.

Læs også mere om mulighederne for legater og få gode råd om studierejser her.

Videreuddannelse

Psykologfaget byder på forskellige muligheder for videreuddannelse efter færdiggørelsen af kandidatuddannelsen.

En af disse er autorisationsuddannelsen, der er en uddannelse i praksis under supervision, som tager minimum to år. En psykolog kan tidligst autoriseres to år efter afsluttet kandidatuddannelse og skal have modtaget mindst 160 timers supervision.

Derudover har du mulighed for at specialisere dig inden for tre hovedområder, nemlig børnepsykologi, voksenpsykologi og arbejds- og organisationspsykologi. Specialistuddannelsen er normeret til tre år, og der eksisterer ti specialistuddannelser.

Endelig udbyder Danske Regioner en specialpsykologuddannelse til autoriserede psykologer, der ønsker at specialisere sig inden for henholdsvis Børne- og Ungdomspsykiatri og Psykiatri. Det tager 4 år at uddanne sig til specialpsykolog indenfor psykiatrien.

Læs mere om muligheder for og krav til autorisation her.

Læs mere specialistuddannelserne her.

Læs mere om specialpsykologudddannelsen i psykiatri her.

REBECCA OM STUDENTERSEKTIONEN

Rebecca Russel er aktiv i Studentersektionen i Dansk Psykolog Forening. Hør hende fortælle om fællesskabet i foreningen.

STINE OM VEJEN TIL JOBBET

Stine Reintoft, cand.psych., er supervisor og konsulent i Supervisionshuset.

Hør Stine fortælle om sit arbejde og vejen dertil her.

Mød mange flere psykologer på karriereportrætter.

MAIBRITT OM KARRIEREVEJLEDNINGEN

Psykologistuderende er nok de mest proaktive på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, siger karrierevejleder Maibritt Jensen (KU)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge