Sværere er det ikke

 I

Sundhedsministeriet har for længst blåstemplet specialuddannede psykologers mulighed for at diagnosticere patienter. Alligevel lever den falske myte videre om, at psykologer ikke må diagnosticere. Med baggrund i den artikel, Psykolog Nyt for nylig bragte om emnet, kan man spørge sig selv hvorfor.

Den sandsynlige forklaring er, at mange psykologer selv tror på den. Den tro får de indpodet tidligt. En bachelorstuderende i psykologi skrev til os, at hun og hendes medstuderende gentagne gange på universitetet bliver belært om, at diagnosticering falder uden for en psykologs kompetenceområde og ikke må finde sted. Der ligger øjensynlig en vigtig opgave både for foreningen og universiteterne i at ajourføre den viden, kandidaterne går ud i verden med.

Gevaldige skub i den rigtige retning ses de mange steder i psykiatrien, hvor specialpsykologerne indgår i samarbejde med psykiaterne, hvor de to faggrupper anerkender hinanden og til gavn for patienterne på lige vilkår supplerer hinanden med de forskellige kompetencer, de bringer med ind i samarbejdet.

Og nej, sådan ser det selvfølgelig ikke ud alle steder. Desværre udkæmpes der stadig hist og her territorialkampe og strittes imod, og i mængden af psykiatere, der udmærket kan se ideen med veluddannede specialpsykologer, støder vi undertiden – men altså stadig sjældnere – på reminiscenser af en tænkning, tiden burde være løbet fra.

Men naturligvis kan specialuddannede psykologer i psykiatrien både undersøge, behandle og diagnosticere patienter. De har fem års forskningsbaseret træning i psykologiens grunddiscipliner, de har særlig indsigt i psykens udvikling, psykopatologi, kognition, psykoterapi, personlighedspsykologi, socialpsykologi, efterfulgt af op til syv års videreuddannelse. Det er en stærk ballast og i øvrigt en baggrund, psykiatrien lige så lidt kan undvære, som vi kan undvære speciallægerne i psykiatri.

Alene patienterne skal have forrang i psykiatrien gennem den behandling, der rent faktisk virker. Fagkampene må være fortid. Sværere er det ikke, vel?!

Leder (pdf)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge