Svagt faldende ledighed rammer primært nyuddannede

 I

Ledigheden er kun svagt dalende, og det er fortsat de nyuddannede, der er mest ramt. A-kassens tilbud er lige nu vejen til første job.

Ledigheden for psykologer falder kun en lille smule måned for måned, og det rykker kun langsomt for især de nyuddannede, der er hårdest ramt af ledighed. Men væksten i nye stillinger er større end væksten i nye psykologer, så der er håb forude. Det bedste råd, vi kan give til de medlemmer, der er ramt af ledighed, er at bruge A-kassens tilbud om fx virksomhedspraktik og job med løntilskud. Det er vejen til det første job.

Ledigheden blandt akademikere er størst hos psykologerne
Ledigheden var i december 2018 på 5,4 procent. Det betyder, at psykologers ledighed er lidt højere end gennemsnittet på det akademiske område. Ledighedsbilledet viser også, at det er dimittenderne, der er ramt af ledighed, og at ledigheden er koncentreret om de fire universitetsbyer, hvor psykologerne uddannes. I alt mangler 407 psykologer job lige nu. Halvdelen af dem er nye kandidater.

De nye psykologkandidater er særligt hårdt ramt af dimittendledighed det første halve år. De nyuddannede psykologers ledighedsprocent ligger på 45 – 55 procent, og det er markant højere end det akademiske snit på 30 – 40 procent. Efter det første halve år passerer psykologerne dog de øvrige akademikere, og herefter ligger de under det akademiske snit.

Der er to grunde til, at det tager lidt længere tid for nyuddannede psykologer at lande det første job. For det første brugere både psykologer og arbejdsgivere lidt længere tid end andre grupper på at lande det første job. Udvælgelsen tager simpelthen længere tid. Dernæst er der flere psykologjob end andre akademiske job, der ligger udenfor universitetsbyerne, og det forhold påvirker ansættelsen med yderligere en uge eller to.

Vækst i stillinger overstiger vækst i antallet af psykologer
En god nyhed er, at ledigheden trods alt aftager. Ved udgangen af 2018 var ledigheden 0,3 procent lavere end ledigheden ved udgangen af 2017. Den udvikling forventer DP vil forsætte, fordi der fortsat er stor vækst i antallet af nye psykologstillinger.

Væksten i psykologstillinger i kommuner og regioner var ved udgangen af 2018 på 5,8 procent. Den vækst er markant højere end det, der gælder for andre akademiske grupper, og samtidig overgår væksten i antallet af nye stillinger også væksten i antallet af nye psykologer på arbejdsmarkedet, der ligger på en vækst på 4.4 procent.

Endelig ser det lyst ud for psykologerne, når de først er kommet ind på arbejdsmarkedet. Af alle kandidater der blev uddannet fra 2004 til 2008 – og det var en periode, hvor ledigheden var markant højere end den er i dag – så er kun 0,7 procent af de psykologer fra den 5 års periode ledig i dag. Det svarer til otte psykologer, og på det akademiske arbejdsmarked er det kun læger og tandlæger, der kan mønstre en lavere ledighed for den gruppe af kandidater.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge