Regnestykker

Vi hører historien med jævne mellemrum i medierne: Flere og flere børn proppes ind i landets vuggestuer, børnehaver og skoleklasser.

Solidaritetens sejr

Overenskomstforhandlingerne kastede lys på en høj grad af solidaritet de offentligt ansatte imellem. I flere uger stod de ansatte skulder ved skulder i ønsket om en løsning for alle.

Etisk data

Big data og komplicerede personrettede analyser på baggrund af data kan påvirke vores valg og liv på en utroligt indgribende og potent måde.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge