Tak til deltagerne på GF

 I

Tak!

Forrige weekend holdt Dansk Psykolog Forening generalforsamling.

Begivenheden præger dette blad i synlig grad, men rækker selvfølgelig længere end det. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og både debat og beslutninger vil have væsentlig indvirkning på, hvad der sker i og omkring foreningen de kommende år.

Efter to intense mødedage vil jeg på bestyrelsens og egne vegne sige tak. Det var et stærkt og konstruktivt engagement, deltagerne lagde for dagen.

Vi skal respektere, at synspunkterne kan være mangfoldige, og også at vi afgiver stemme, både efter hvor enige vi er med et forslag, og som respons på, at vi for eksempel sympatiserer med forslaget, men ikke mener, det er fuldt belyst. Det er demokratiets grundvilkår. Sådan meldte mange ud fra talerstolen, og sådan kunne det aflæses i beslutningerne.

Debatten var både skarp og humoristisk, dagsordenens emner blev udfoldet, og politiske standpunkter blev vendt. Der blev lyttet, og stemmer flyttede sig – vi var parate til at blive klogere på hinanden. Ambitionen om en mere dynamisk organisation blev indfriet, for selv om udvalgsstrukturen består, blev der sagt ja til at skrue op for projektorganiserede arbejdsformer. Dem bliver der brug for, når vi skal søge indflydelse på centrale samfundsområder.

Arbejdsprogrammet er i løbet af få år blevet mere dynamisk og mindre målrettet mod bestemte opgaver. Der er plads til prioritering af overordnede indsatsområder, som levner manøvrerum i en verden, der opfører sig uforudsigeligt. Vi ved ikke nu, hvad der bliver muligt for os til næste år. Vi bliver en dygtigere og mere slagkraftig organisation af det.

Og der blev sagt ja til en tiltrængt udvikling af vores kursusområde, som imødekommer andre medlemsbehov, end vi har kunnet matche hidtil.

Der er meget at sige generalforsamlingen tak for. Ikke mindst dens forståelse af at være foreningens øverste myndighed, med alt det ansvar som følger med. Da kun en beskeden del af den samlede medlemsskare deltager, må generalforsamlingen tage det ansvar på sig at repræsentere helheden – også de mange, som ikke kunne være med. Det ansvar levede den flot op til.

Vi har nu fået et fint udgangspunkt for foreningens politiske arbejde i den kommende generalforsamlingsperiode. Tak til jer alle – og vel mødt næste gang!

Leder (Pdf)

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge