Tidsbegrænset- og fastansatte har samme ret til supervision

 I

Psykologer i tidsbegrænsede stillinger har samme ret til supervision til autorisation som fastansatte. Det fastslår et EU-direktiv. Kontakt DP, hvis du forskelsbehandles.

Dansk Psykolog Forening får desværre stadig flere henvendelser fra medlemmer, der er ansat i kommuner, regioner eller staten i tidsbegrænsede stillinger, og som oplever ikke at få supervision til autorisation, sådan som deres fastansatte kollegaer får det.

Men ledelsen må ikke lokalt lave denne forskel mellem tidsbegrænset ansatte og fastansatte. Det fremgår af et EU-direktiv om forskelsbehandling, at man som lønmodtager i den offentlige sektor har præcis samme rettigheder til supervision med henblik på autorisation, uanset om man er tidsbegrænset – eller fastansat.

Hvis du derfor oplever forskelsbehandling på din arbejdsplads, kan du i første omgang nævne reglerne for din ledelse. Hjælper det ikke, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller kontakte rådgivningen i sekretariatet.

DP mener, at det er vigtigt at stå sammen mod denne forskelsbehandling, fordi ansættelse i vikariater ofte er vejen ind på arbejdsmarkedet for nyuddannede, og så er det urimeligt, hvis man i netop disse ansættelser forhindres i at opnå sin autorisation. Derfor er DP klar til at hjælpe med dette.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge