Åben Rådgivning

 I

Der er efterspørgsel efter Psykologforeningens Åben Rådgivning, som 122 medlemmer har opsøgt siden sommeren 1999. Ordningen blev først etableret i 1997 som hjælp ved jobsøgning, men er udvidet. En tredjedel af brugerne har dårlig trivsel på arbejdspladsen som grund til at benytte ordningen.

(Psykolog Nyt 1, 12. januar 2001)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge