AAK oprettes

 I

På et bestyrelsesmøde i Dansk Psykologforening blev det vedtaget at godkende oprettelsen af en af A.C. foreslået arbejdsløshedskasse. Det er nødvendigt for kassens stiftelse og statsanerkendelse, at der tilmeldes i alt 1000 nydende medlemmer, hvoraf Dansk Psykologforening forventes at være stærkt repræsenteret. (Formel stiftes AAK den 29. marts 1974 og opnår statsanerkendelse den 1. juni 1974)

(Dansk Psykolognyt 5, 5. marts 1974)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge