Autorisation & Sygesikring

 I

Den 20. december 1991 blev der i Folketinget fremsat forslag til folketingsbeslutning om autorisation af psykologer. Regeringen skal inden 1. april 1992 fremsætte et lovforslag til behandling i begyndelsen af det nye folketingsår. Der er altså gode udsigter til, at vi får en offentlig autorisation inden sommerferien.

I finanslovsforliget er der indføjet en bestemmelse om, at der i 1992 afsættes 7½ mio. kr. til et forsøg med sygesikringstilskud til psykologhjælp til voldsofre og andre særligt udsatte grupper. I hvert af årene 1993 og 1994 afsættes 15 mio. kr. til forsøget.

(Leder. Psykolog Nyt 2, 20. januar 1992)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge