Betal redaktøren!

 I

På den kommende generalforsamling i marts 1992 vil bestyrelsen og redaktionen foreslå, at vi ansætter en betalt redaktør på halv tid, eventuelt med beføjelser til også at tage sig af udadvendt informationsarbejde. Redaktionen har hidtil bestået af frivillige, ulønnede, arbejdende psykologer. Vi møder hver anden onsdag efter arbejdstid og laver bladet på 3-4 timer. Derudover har vi alle en del bladopgaver mellem møderne.

(Psykolog Nyt 5, 2. marts 1992)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge