Bladet får frihedsbrev

 I

Vedtaget efter behandling mellem bestyrelse og Dansk Psykolognyts redaktør på bestyrelsesmødet den 24. juni 1971: Redaktøren garanteres redaktionel frihed under ansvar kun over for generalforsamlingen ud over presselovens bestemmelser. Det anbefales, at der tydeligt i bladet gøres opmærksom på, at bestyrelsens meninger ikke nødvendigvis behøver at være de samme som bladets, hvilket understreges af, at alle artikler bør være signerede og som sådan står for forfatterens regning.
(Dansk Psykolognyt 14, 15. juli 1971)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge