Center for Gerontopsykologi

 I

Den 1. januar 1991 har Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet og Psykiatrisk Hospital i Århus indgået aftale om at oprette Center for Gerontopsykologi, som vil få til huse i lokaler på Psykiatrisk Hospital.

(Psykolog Nyt 8, 22. april 1991)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge