Den ny teknologi

 I

Omkring halvdelen af alle kontorarbejdspladser bliver inden for en kortere årrække berørt af ny teknologi. Arbejdsmiljøfondet har bevilget Psykologisk Laboratorium ved Københavns Universitet 519.044 kr. til et projekt, som skal undersøge de psykosociale arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med overgang til edb på kontorer.

(Dansk Psykolognyt 1, 25. januar 1982)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge