Fælles nordisk arbejdsmarked

 I

Ved det nordiske social- og sundhedsministermøde den 25. og 26. august 1981 blev overenskomst mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om godkendelse af erhvervsudøvelse for bl.a. psykologer godkendt. Overenskomsterne skal ratificeres i de enkelte lande og vil først træde i kraft, når alle stater har ratificeret dem.

(Dansk Psykolognyt 18, 5. oktober 1981)

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge